Allemaal op een kluitje - bron: bevolkingsgroei en verstedelijking

 
Vanaf rond 1800 nam het aantal mensen op de wereld sterk toe. Daardoor zijn steden almaar gegroeid en zijn er steeds meer steden bij gekomen. Steeds meer grote steden groeien uit tot wereldsteden. En die wereldsteden worden soms weer megasteden. Dat zal de komende tientallen jaren blijven doorgaan.

Hier een tabel van de groei van het aantal steden met meer dan een miljoen inwoners:

Jarental  Miljoenenstad 
 1750  791
 1800  978
 1850  1262
 1900  1650
 1950  2521
 1999  5978
 2008  6650
 2050  8902
 2150  9746

Bron: Verenigde Naties

kaart miljoenenstad

Al die mensen hebben ruimte om te leven nodig. Nu zou je zeggen dat je ook lekker op het platteland zou kunnen wonen. Want daar kun je toch ook huizen, scholen en ziekenhuizen en zo bouwen?

Nu, dat gebeurt ook. Kijk maar naar Nederland. Aan de rand van de bestaande steden verrijst de ene woonwijk na de andere. Ook komen er steeds meer winkelboulevards, gezondheidscentra, sportterreinen en industrieterreinen.

Verder worden er nieuwe fietspaden aangelegd, autowegen en spoorlijnen, zodat mensen makkelijker van de ene plek naar de andere kunnen reizen.

Op gegeven moment groeien de dorpen en steden aan elkaar en is er van het platteland niets meer over. Het is één groot woongebied geworden, één grote stad. De uitgroei tot een grote stad wordt verstedelijking genoemd.

Er is nog een reden waarom de steden zo groeien. Daarover lees je in 'Bron: de stad trekt'.

 

verwante lessen

Login Form