Allemaal op een kluitje - wat doen de vn?

 
Bij de Verenigde Naties vindt men het belangrijk dat alle stadsbewoners werk hebben en een goede woning. Men vindt het ook van belang dat de stedelingen gebruik kunnen maken van een goede gezondheidszorg, scholen en andere voorzieningen. Een en ander is voor veel stedelingen niet weggelegd, vooral niet in steden die snel groeien, waar veel mensen in krottenwijken wonen en in armoede leven. In deze wijken is ook veel misdaad. Daarom zijn de mensen in de krottenwijken ontevreden. Veel mensen hebben geen werk en verdienen dus geen geld. Daarom worden er veel diefstallen gepleegd, worden er mensen beroofd en wordt er veel in drugs gehandeld. Die drugs worden aan de man gebracht in opdracht van rijke misdadigers, de zogenaamde drugsbaronnen. Zij laten grote hoeveelheden van die drugs (laten) maken, zoals cocaïne. De bewoners van de krottenwijken die aan deze drugs verslaafd raken komen om hun drugs te kunnen betalen dan weer in de misdaad terecht.

De Verenigde Naties zijn het VN-Habitat programma gestart. ‘Habitat’ betekent ‘woongebied’. Dit programma is bedoeld om arme stedelingen te helpen en om de besturen van steden bij te staan. Die besturen van een stad willen die steden zo veranderen dat het er prettiger en gezonder is om in te wonen. Medewerkers van het VN-Habitat programma overleggen met de besturen van de grote steden.

unhabitat

Samen bespreken ze dan hoe je een stad zó kunt uitbreiden dat het er goed toeven zal zijn voor iedereen die in de stad komt wonen. Ook praten leden van het bestuur van verschillende steden met elkaar om van elkaar te leren hoe ze hun inwoners een prettige en gezonde woonomgeving kunnen bezorgen.

De Verenigde Naties geven ook geld aan steden. Met dat geld kunnen die steden projecten uitvoeren om hun inwoners een prettige en gezonde woonomgeving te bezorgen.

Wereld Habitat Dag
Bij het Habitatprogramma hoort een Wereld Habitat Dag. Die wordt elk jaar op de eerste maandag van oktober gehouden. Er wordt dan een speciaal thema uitgekozen. Voor 2019 bijvoorbeeld was het thema het verwerken van afval in steden tot waardevolle nieuwe producten.

verwante lessen

Login Form