Allemaal op een kluitje - voor de docent: info

 
Door de groei van de wereldbevolking en de trek van bewoners van het platteland naar steden zijn er steeds meer steden te vinden met tenminste een miljoen inwoners. Deze grote steden worden verdeeld in twee categorieën:

 1. Wereldsteden met tussen de een en tien miljoen inwoners.
 2. Megasteden met tenminste tien miljoen inwoners.

Vooral in ontwikkelingslanden groeien steden zo snel dat het niet lukt om alle nieuwe inwoners aan een goede woning en aan goede stadsvoorzieningen te helpen. Bovendien lukt het niet alle nieuwe stedelingen om een goedbetaalde baan te vinden. Ze kunnen zich geen goede woning veroorloven en bouwen ergens aan de rand van de stad zelf een woning met spullen die toevallig voorhanden zijn. Zo ontstaan er krottenwijken. De VN streeft er naar om alle stedelingen aan een prettige en gezonde woonomgeving te helpen, ook alle inwoners van krottenwijken.

Voor deze les trekt u één uur uit. De opdracht in de les laat u in negen groepen doen.
Voor deze les heeft u nodig: toegang tot internet, pennen en A4-papier.

U deelt de klas in negen groepen in. Geef elke groep een van de volgende landen:

 1. Nederland
 2. Duitsland
 3. Frankrijk
 4. Polen
 5. Roemenië
 6. De Verenigde Staten van Amerika
 7. China
 8. Zuid-Afrika
 9. Brazilië

Iedere groep gaat na en noteert op een A4-papier:

 • welke stad in het land de meeste inwoners heeft;
 • of het een gewone stad, een wereldstad is of een megastad;
 • of er in de stad krottenwijken zijn;
 • of de stad volgens de groep hulp nodig heeftuit het Habitatprogramma van de VN of niet.

Iedere groep tekent blokjes bij de antwoorden op hun papier, een blokje per miljoen inwoners van de stad die ze hebben onderzocht.

Als iedereen klaar is, haalt u de papieren op en kijkt ze na. Aangezien het aantal inwoners van de negen steden voortdurend verandert en in enkele gevallen niet precies bekend is, hebben we die weggelaten uit de uitwerking.

Uitwerking
Wereldsteden

 • Amsterdam in Nederland (officieel geen wereldstad met minder dan één miljoen inwoners)
 • Warschau in Polen
 • Boekarest in Roemenië
 • Berlijn in Duitsland
 • Johannesburg in Zuid-Afrika*
 • Megasteden
 • Parijs in Frankrijk
 • São Paulo in Brazilië*
 • Shanghai in China
 • New York in de Verenigde Staten

* Heeft krottenwijken, kan dus hulp uit het VN-Habitatprogramma goed gebruiken.

Achtergrondinformatie:
Web pagina World Habitat Day van de Verenigde Naties op https://www.un.org/en/events/habitatday/. Hierop wordt het thema van de dag uitgelegd. Voor 2019 was dat het met behulp van nieuwe technieken recyclen van afval om er nieuwe, waardevolle producten van te maken.

Meer op internet
Wereldsteden op een rijtje: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldstad
Grote steden in Nederland: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grote_Nederlandse_steden

De opdracht past bij:

 • Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in de omgeving elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven van landschap, wonen en werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing (…).

 

verwante lessen

Login Form