Ander weer - wat doen de vn?

 
Op de eerste plaats gaan de Verenigde Naties na hoe snel de aarde opwarmt, wat voor gevolgen dat zal hebben en wat er tegen te doen is. Hiervoor is in 1988 het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) opgericht. Dat is het klimaatbureau van de VN.

IPCC meet de toename van de broeikasgassen in de dampkring. IPCC probeert na te gaan hoeveel van die gassen er in de komende tientallen jaren bij gaan komen, als we er niets tegen doen. Aan de hand hiervan is na te gaan hoe snel het op aarde warmer zou worden door die extra broeikasgassen. Ook gaat het bureau na wat we moeten doen om te voorkomen dat er inderdaad zoveel extra broeikasgassen in de dampkring zullen komen.

De gevolgen hiervan zullen niet mals zijn. Het weer zal grilliger worden. Sommige plekken op aarde krijgen te maken met grote droogteperiodes. Op andere plekken wordt het juist veel natter door overstromingen en orkanen. Planten- en diersoorten sterven uit, omdat ze zich niet aan een warmer klimaat kunnen aanpassen. De zeespiegel blijft stijgen. Daardoor komen er in kustgebieden vaker overstromingen voor, en in sommige van die gebieden leven veel mensen bij elkaar, zoals in Bangladesh en in Nederland. Uiteindelijk zouden veel mensen uit die gebieden moeten verhuizen, zoals ook van eilanden als Vanuatu die nu al amper boven het zeeoppervlak utsteken.

Aan de hand van wat IPCC heeft gevonden, hebben de landen van de VN het Klimaatverdrag van Parijs opgesteld. Hierin staat dat de landen alles zullen doen om te voorkomen dat het op aarde in 2100 meer dan 1,5 graden Celsius warmer zal zijn dan het in 1800 was (toen de Industriële Revolutie begon).

Verschillende andere VN-organisaties houden zich met klimaatverandering bezig. Ze proberen de oorzaken en de gevolgen ervan te bestrijden. De belangrijkste zijn:

  • United Nations Environmental Program (UNEP), het milieuprogramma van de VN;
  • United Nations Development Program (UNDP), het ontwikkelingsprogramma van de VN;
  • Wereldbank.

    drielogos

Wat doen deze organisaties?

  • Het verzorgen van trainingen om de landen te helpen;
  • Hulp geven aan ontwikkelingslanden, om hun uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen;
  • Hulp geven aan ontwikkelingslanden, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de veranderingen die gaan komen door de opwarming van de aarde;
  • Het stimuleren van het gebruik van energiebronnen die schoon zijn. Dat wil zeggen dat er geen broeikasgassen als CO2 ontstaan, als je ze gebruikt. Denk aan waterkracht, wind, zonne-energie en kernenergie.

 

verwante lessen

Login Form