Ander weer - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten wat het weer is en waar in de dampkring het weer zich afspeelt.
  • De leerlingen hebben gezien dat de zon de drijvende kracht achter het weer is.
  • De leerlingen weten wat klimaat is.
  • De leerlingen hebben gezien dat de aarde verschillende klimaten kent en weten hoe die klimaten over het aardoppervlak zijn verdeeld.
  • De leerlingen hebben gezien dat klimaatverandering niet iets is van deze tijd, maar dat die altijd al heeft plaatsgehad sinds de aarde is ontstaan.
  • De leerlingen weten in welk opzicht het klimaat in Nederland en de rest van de wereld aan het veranderen is.
  • De leerlingen hebben zich een concreet beeld gevormd van hoe Nederland de komende 30 jaar zal veranderen als gevolg van die klimaatverandering.
  • De leerlingen hebben aan de hand van concrete voorbeelden gezien dat de Verenigde Naties klimaatverandering die aan de gang is in de gaten houden en dat ze die proberen af te remmen.

 

verwante lessen

Login Form