Bergen - bron: water

 
Activiteiten op het water. Waar gaat het om?
Bergen zijn voor hun natuurlijke begroeiing afhankelijk van bronnen van zuiver water. Ook de bevolking die in de berggebieden woont, is hiervan afhankelijk. Recreatieve en sportieve activiteiten in de bergen kunnen dat water vervuilen.

Motorboten die op benzine of een andere brandstof lopen, maken lawaai als ze op een bergmeer varen. Daar hebben broedende vogels last van. Bomen waar vaak een boot aan wordt vastgelegd, raken beschadigd. Peddels en ankers brengen  makkelijk schade aan kwetsbare waterplanten aan. Olie, benzine en middelen waar boten mee worden schoongemaakt die in het water komen, vervuilen dat water. Zo erg soms dat het niet meer te gebruiken is voor de mensen die er wonen. Te vuil ook voor vissen en andere dieren om in te leven.

Die dieren worden er ziek van en kunnen er zelfs aan doodgaan.

watersport

Dieren kunnen ook verstrikt raken in netten van sportvissers of gewond raken door allerlei soorten afval. Plastic afval is gevaarlijk voor waterdieren. Die eten ervan en worden er ziek van.

Waarom is het belangrijk?
Bergmeren zijn belangrijke drinkplaatsen voor dieren in het gebied. Voor vissen en andere waterdieren is dit water hun leefgebied.
Als er in een meer of rivier teveel gevist wordt, kunnen bepaalde soorten er uit verdwijnen. Gewoon omdat er meer vissen gevangen worden dan erbij komen door voortplanting. Als dat gebeurt, hebben andere soorten dieren en planten daar ook van te lijden. Dan is het evenwicht verstoord. Je kunt in een meer of rivier alleen blijven vissen als zorgt dat er voldoende vissen overblijven.
Een schoon milieu, gezonde bomen en planten en veel verschillende dieren zorgen ervoor dat het gebied aantrekkelijk blijft voor toeristen.

Wat kun je doen?
Breng kwetsbare gebieden in kaart, bijvoorbeeld bepaalde oevers waar dieren broeden. Vermijd deze gebieden zoveel mogelijk bij het beoefenen van watersporten.
Stimuleer vormen van milieuvriendelijk vissen, zodat er tot in lengte van jaren nog gevist kan worden.
Maak gebruik van drijvende aanlegplaatsen. Zo voorkom je schade aan kwetsbare natuur. Als er toch ergens aangelegd moet worden, doe dat dan op een geschikte plaats.
Gooi geen afvalwater en ander vuil in het schone bergwater.

Een voorbeeld van hoe het kan:
Een bedrijf dat raftreizen organiseert, vertelt deelnemers aan die reizen van tevoren hoe ze met hun afval moeten omgaan. Dit bedrijf maakt onderscheid tussen zes soorten afval: plantaardig afval, metaal, glas, brandbaar papier en menselijk afval. Het bedrijf geeft de deelnemers precies aan wat ze met deze soorten afval moeten doen.

 

verwante lessen

Login Form