Energiebronnen - bron: energie in zuid-afrika 2


Andere energiebronnen in Zuid-Afrika.

Kerncentrales
Zuid-Afrika heeft twee kerncentrales, Koeberg-1 (zie de foto) en Koeberg-2. Die stoten geen broeikasgassen uit, maar bij het opwekken van stroom uit kerncentrales ontstaat radioactief afval. Dat moet zorgvuldig en vele honderden of zelfs duizenden jaren lang worden opgeborgen omdat de straling van dat afval gevaarlijk is voor mensen en de natuur.

koeberg1
Schone energiebronnen
In een groot deel van Zuid-Afrika is het vaak zonnig. Daarom worden er in Zuid-Afrika zonnecentrales gebouwd. Hierin wordt stroom uit zonne-energie opgewekt. In die centrales worden zonnestralen door gebogen spiegels gebundeld om water mee te verhitten. Dat water gaat koken. De stoom die daardoor ontstaat drijft een grote turbine (soort dynamo) aan die daardoor elektriciteit produceert. Voordeel is dat er bij het opwekken van stroom uit zonne-energie geen CO2 en andere broeikasgassen ontstaan

In Zuid-Afrika zijn meerdere stuwdammen in rivieren gebouwd om mensen aan meer schoon drinkwater te helpen en om stroom op te wekken. Een van de grootste stuwdammen is de Vanderkloofdam in de Oranjerivier.

Ook heeft Zuid-Afrika windparken die met grote molens stroom uit wind opwekken. Bij die opwekking van stroom komen geen broeikasgassen vrij.

Dankzij het zonnige klimaat in grote delen van Zuid-Afrika kunnen mensen in huis een zonneboiler gebruiken om water te koken. Bedrijven in Venlo bijvoorbeeld verkopen hun zonneboilers onder andere in Zuid-Afrika.

Weetje
Terwijl Zuid-Afrika veel stroom uitvoert naar het buitenland, hebben lang niet alle bewoners van het land toegang tot stroom. Zij moeten het vaak nog alleen met brandhout doen. Wel werken bedrijven en de overheid er aan om die mensen te gaan voorzien van stroom.

 

verwante lessen

Login Form