Energiebronnen - bron: energie in china 1

 

Hoe wordt in China in 2016 stroom opgewekt?

  • Uit aardolie, aardgas en steenkool 62%
  • Uit waterkracht 18%
  • Uit kernenergie 2%
  • Uit alle andere energiebronnen samen 18%

China heeft 46 werkende kerncentrales.

Van erg vuil naar schoner
De economie van China groeit sterk. Dat wil zeggen dat er steeds meer fabrieken bij komen. Het land en de inwoners worden hierdoor steeds 'rijker'. Steeds meer mensen kunnen gaan autorijden. Ook kunnen ze allerlei apparaten kopen, zoals tv’s, pc’s, koelkasten, wasmachines en airco’s. Het energiegebruik neemt hierdoor sterk toe. In snel tempo verrijst de ene nieuwe kolencentrale na de andere. China produceert zelf veel olie, maar heeft er zoveel van nodig, dat het ook aardolie invoert. Ook voert het land veel aardgas in, onder meer uit Rusland.

Door het gebruik van steenkool voor elektriciteitscentrales ontstaan veel  roet, fijnstof en CO2. CO2 is een broeikasgas. Hoe meer er van dat gas in de dampkring terecht komt, hoe sterker het broeikaseffect wordt en hoe sneller de aarde hierdoor opwarmt. In Beijing en andere grote steden is de lucht door het verbranden van steenkool soms zo vuil, dat veel mensen ziek worden en mensen op straat mondkapjes dragen.

Daarom laat de Chinese regering ook steeds meer stroom opwekken met windmolens en zonnepanelen. Want bij het opwekken van stroom uit wind en zonne-energie ontstaat geen vervuiling en geen CO2-uitstoot. In 2017 werd 35% van alle stroom in China opgewekt uit schone energiebronnen. In Nederland was dat in 2019 14%. Daar staat tegenover dat Chinese bedrijven nu (ook) veel kolencentrales bouwen in andere landen.

Naar: ‘China bouwt windmolens in eigen land… en kolencentrales in de rest van de wereld’ op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/china-bouwt-windmolens-in-eigen-land-en-kolencentrales-in-de-rest-van-de-wereld~bde9b83e/

Drieklovendam
De regering heeft in de rivier Yangtze de grootste waterkrachtcentrale ter wereld laten bouwen, de Drieklovendam. Want bij het opwekken van stroom uit waterkracht ontstaat geen vervuiling en CO2. In 2009 kwam deze centrale in gebruik. De dam is 185 meter hoog en 2.309 meter lang.

drieklovendam

Het stuwmeer, dat bij de dam is ontstaan, is 660 kilometer lang. Het breedste stuk is 1,2 kilometer breed en het oppervlak is meer dan 1000 km2. De 26 generatoren kunnen maximaal 18,2 miljoen kilowattuur stroom opwekken. Dat is 1/19 van alle stroom die China nodig heeft. Die stroom gaat naar de industriegebieden in Oost-, Midden- en Zuid-China. Daardoor hoeven in die gebieden geen kolencentrales worden gebouwd.

Voordat de dam werd aangelegd, hadden mensen aan de rivier vaak te kampen met overstromingen. Na de bouw vangt het stuwmeer veel water op, ook als er erg veel water door de rivier wordt aangevoerd. Daardoor hebben oeverbewoners minder vaak te kampen met een overstroming van de rivier de Yangtze. Stroomopwaarts van de dam is het waterpeil gestegen. Daardoor kunnen grotere schepen door de rivier en door het stuwmeer zelf varen.

Wel moesten boven de dam ongeveer 2 miljoen mensen verhuizen omdat hun woongebied onder water kwam te staan. Talloze steden en dorpen moesten worden ontruimd. Ook verdwenen vele eeuwenoude tempels en andere gebouwen onder water. Daar hadden archeologen voor gewaarschuwd, maar ze konden de bouw van de dam niet tegenhouden.

Verder is er kans dat de dam kapotgaat door een aardbeving of aardverschuiving. Als dat echt gebeurt, ontstaat er een enorme overstroming. De kans is groot dat het water in het stuwmeer erg vervuild raakt door afvallozingen van de zware en chemische industrie in de Yangtze. Bovendien staan straks duizenden oude fabrieken, mijnen en vuilstorten onder water, terwijl er niets is schoongemaakt.

Het water van de Yangtze voert veel slib met zich mee. Dat slib dreigt zich op te hopen op de bodem van het stuwmeer. Het zakt naar beneden omdat er in het meer geen stroming is. Daardoor wordt het meer steeds minder diep en kan het steeds minder water bevatten. Daardoor zouden de generatoren steeds minder stoom kunnen opwekken.

 

verwante lessen

Login Form