Energiebronnen - bron: energie in china 2


Andere energiebronnen in China

Steenkool
Steenkool is de belangrijkste energiebron van China. Die steenkool is voor een deel erg goedkoop te delven, omdat die vlak onder de aardoppervlakte zit. Als je schachten en gangen diep onder het aardoppervlak moet graven om de steenkool te delven, zijn daar veel arbeidskrachten voor nodig. Daar kunnen dan veel mensen de kost mee verdienen. Maar Chinese kolenmijnen zijn erg gevaarlijk om in te werken. Vaak vinden er ontploffingen, branden, overstromingen en andere ongelukken in kolenmijnen plaats. Die halen soms het wereldnieuws. Bij die ongelukken vallen jaarlijks duizenden doden. De regering belooft al jaren ervoor te zorgen dat de mijnen veiliger worden.

Steenkool heeft nog andere nadelen.

  • De mijnwerkers ademen tijdens hun werk stof in. Dat is slecht voor hun longen.
  • Om steenkool te delven heb je veel water nodig.
  • Bij kolenwinning komt methaan vrij. Dat is een broeikasgas. Hoe meer methaan er in de dampkring van de aarde komt, hoe sterker het broeikaseffect wordt en hoe sneller de aarde opwarmt.


Kernenergie
China heeft 46 werkende kerncentrales. Maar om die draaiende te houden, moet China uranium invoeren. Dat is de stof waar door atoomsplijting energie uit gehaald kan worden. Een groot deel van het uranium komt uit  Australië.

kerncentralechina

Alle kerncentrales staan in dichtbevolkte gebieden. De Chinese media hebben de bevolking ervan overtuigd dat kernenergie schoon en veilig is. Er zijn dan ook nog geen protesten tegen het gebruik van kernenergie.


Elektrische auto’s
In China brengen fabrikanten elektrische auto’s op de markt. Steeds meer Chinezen schaffen er een aan in plaats van een auto die op benzine, diesel of LPG rijdt. Elektrische auto’s stoten geen CO2 en geen vervuilende stoffen uit, in tegenstelling tot auto’s die op ben zine, diesel of LPG rijden. Hoe meer mensen in een elektrische auto rijden, hoe schoner de lucht wordt. Maar elektrisch rijden helpt alleen tegen het opwarmen van de aarde, als de stroom die de auto’s gebruiken, niet is opgewekt uit fossiele brandstoffen.

 

verwante lessen

Login Form