Veilig leven met water

 
Van de Aarde is ongeveer driekwart bedekt met oceanen en zeeën.

Het grootste deel van het landoppervlak ligt hoog en droog. Maar in landen met een zeekust is dat niet overal zo. Daar kan een deel van het kustgebied onder water komen te staan als het stormt. Door de stormwind kan de waterspiegel voor de kust snel stijgen. De stormwind veroorzaakt ook hoge golven die het land op komen. De kuststrook en laaggelegen land daarachter kan daardoor onder water komen te staan.

De kans dat zoiets gebeurt neemt toe. Dat komt omdat de zeespiegel overal ter wereld aan het stijgen is. Die stijging zal gedurende deze eeuw doorgaan. Dat komt omdat landijs op Groenland, in het zuidpoolgebied en in hoge gebergten als de Alpen en de Himalaya afsmelt. Het smeltwater dat daarbij vrijkomt, stroomt de zee in. Het afsmelten van ijs is het gevolg van de opwarming van de aarde.

smeltendwater

Hoe verdedigen kustlanden zich tegen overstromingen en het stijgende zeewater? En hoe kunnen we veilig zijn in een land dat nu al voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt? En hoe kunnen we ons onder de nieuwe omstandigheden veilig voelen?

 

verwante lessen

Login Form