Veilig leven met water - voor de docent: beoordeling

 

De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • hun artikel een duidelijk beeld schetst van hoe een natuurlijk en een kunstmatig verdedigingssysteem tegen water werkt en onderhouden wordt;
  • de gezochte afbeeldingen en/of zelf gemaakte tekeningen goed aansluiten bij de tekst in het artikel;
  • de tekst in het artikel helder is opgebouwd en in goed Nederlands is geschreven.

 

verwante lessen

Login Form