Veilig leven met water - bron: natuur - mangrovebossen

 
Mangrovebossen:
Mangrovebossen vind je niet in Nederland. Ze komen wel voor in landen die aan zee liggen en een warm klimaat hebben. Ze zijn aan het verdwijnen, omdat bedrijven er bomen laten kappen. Dat doen ze om er plantages of kwekerijen van vis of garnalen aan te leggen.

Mensen die opkomen voor de natuur verzetten zich steeds meer tegen houtkap in mangrovebossen. Ook proberen ze steeds meer mangrovebossen te beschermen. Ze proberen door herbeplanting de schade aan die bossen te herstellen. Op Bali in Indonesië bijvoorbeeld is het Mangrove Forum hiermee bezig. Ook is deze actiegroep bezig mensen op Bali duidelijk te maken waarom ze deze bossen eigenlijk niet kunnen missen.

Maar wat zijn mangrovebossen eigenlijk? En waarom vinden mensen die opkomen voor natuur en milieu dat ze behouden moeten worden?

Verdedigingssysteem tegen het water en kraamkamer:
Mangrovebossen liggen op de lijn tussen water en land. Bij laagwater komen de wortels van de bomen bloot te liggen. Bij hoogwater zie je die wortels niet; de boomstammen rijzen op uit het water.

mangrove

Mangrovebossen bieden bescherming tegen de kracht van tsunami (dit woord schrijf je hetzelfde in het enkelvoud en in het meervoud). Bij een tsunami ontstaan (hoge) golven door een aardbeving op de bodem van de oceaan. Dat kan een grote bedreiging zijn voor mensen die aan de kust wonen. Mangrovebossen bieden ook bescherming tijdens orkanen en andere stormen die het zeewater de kust opjagen. De wortels van mangrovebossen staan stevig in de modder. Daardoor kunnen de bomen de kracht van het opgezweepte water enigszins breken. Daardoor lopen gebieden achter de mangrovebossen minder kans om onder water te lopen.

Ook zijn mangrovebossen belangrijk voor vissen die bij de kust leven. Bij hoogwater kunnen jonge vissen zich makkelijk verschuilen tussen de bomen en hun wortels. Zo worden ze minder vaak opgegeten door andere vissen, voordat ze volwassen zijn geworden en zich voort kunnen planten. Daarom worden mangrovebossen wel kraamkamers van de zee genoemd.

Als mangrovebossen verdwijnen, verdwijnen niet alleen plekken waar jonge vissen min of meer ongestoord kunnen opgroeien. Ook lopen gebieden achter de bossen meer kans om overstroomd te worden door een stormvloed of een tsunami.

In 2004 bijvoorbeeld overspoelde een tsunami de kusten van Sumatra in Indonesië, Thailand, Sri Lanka en enkele andere Aziatische landen. Aan kusten waar nog mangrovebossen waren, richtte de tsunami minder schade aan dan aan kusten waar geen mangrovebossen (meer) te vinden waren.  

 

verwante lessen

Login Form