Veilig leven met water - kust - deltawerken

 
De Deltawerken met zijn dammen en stormvloedkeringen
Na de Watersnoodramp van 1953 wilde de regering alles doen wat nodig is om een nieuwe overstromingsramp te voorkomen. Hiertoe stelde de regering het Deltaplan op. Dit plan bestond uit het verhogen van dijken en de aanleg van dammen en stormvloedkeringen. Al die dammen, waterkeringen en verhoogde dijken vormen samen de Deltawerken. Het is één groot verdedigingswerk tegen water.

In 1986 was dit hele verdedigingssystem klaar. Toen werd de waterkering in de Oosterschelde voltooid.

Vooral Zeeland en Zuid-Holland moesten op die manier beter tegen het water worden beschermd. Want juist deze provincies waren het zwaarst getroffen door de Watersnoodramp van 1953.

Enkele bekende onderdelen van de Deltawerken zijn:

  • De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. De twee bogen van deze waterkering zijn bij rustig weer ingeklapt. Bij hoog water kunnen ze worden gesloten. Omdat deze waterkering een knap staaltje techniek is, komen er veel mensen naar kijken.

  • De Brouwersdam in de Grevelingen. Wat het verschil tussen een stormvloedkering en een dam is? Een dam is dicht, behalve op plekken waar sluizen zijn aangelegd. Dankzij die sluizen kunnen schepen deze dam passeren.  Een stormvloedkering staat open en wordt alleen gesloten bij hoge waterstand.

  • De reeds genoemde Oosterscheldekering. Daar is ook het Deltapark Neeltje Jans te vinden.
    oosterscheldekering


De toekomst
:
Zijn de dijken en dammen hoog genoeg om ons ook in de toekomst tegen het water te beschermen? Waterbouwkundigen zijn er niet zeker van. Want wetenschappers van de VN-klimaatorganisatie IPCC verwachten dat de zeespiegel tussen nu en 2100 met 26 tot 82 centimeter zal stijgen. Wat het IPCC is, leggen we uit in ‘Wat doen de VN?’ Dat komt omdat het ijs van de poolkappen smelt en van gletsjers in hoge gebergten. En dat komt weer omdat de aarde warmer wordt. Het is best mogelijk dat de stormvloedkeringen vaker moeten worden gesloten. Ook zouden de dijken hoger en vooral breder moeten worden.

verwante lessen

Login Form