Veilig water - bron: te weinig water


Als het lange tijd niet regent, dan verdroogt het land. Gras en planten verdorren en dieren kunnen moeilijk aan water komen. Gewassen drogen uit, waardoor de oogst schraal uitvalt of zelfs verloren gaat. Beken en vijvers vallen droog. Dat overleven veel dieren niet die in deze beken en vijvers leven. Dat hebben we hier in Nederland en onze buurlanden kunnen zien toen het in 2018 ruim twee maanden lang gortdroog was. Weiden, bermen en perken werden bruingeel. De oogst aan aardappelen, suikerbieten en andere landbouwgewassen was een stuk lager dan in de jaren ervoor.

droogte

De droogte die we in 2018 meemaakten, duurde ruim twee maanden. Daarna ging het weer af en toe regenen en herstelde het plantenleven zich. Weiden, bermen en perken werden weer groen.

Maar wat als de droogte langer aanhoudt, meer dan een jaar zelfs? Dan lopen ook mensen groot gevaar. Dat is vooral zo in ontwikkelingslanden omdat de meeste mensen daar leven van de landbouw. Oogsten gaan verloren. Het vee sterft van dorst. Daardoor is er voor mensen steeds minder te eten. Veehouders slachten hun vee om aan eten te komen. Uiteindelijk breekt er hongersnood uit. Vooral kleine kinderen sterven van honger tenzij ze van hulpverleners te eten krijgen. Hulporganisaties als Save the Children zamelen geld in om kinderen die honger lijden te eten te kunnen geven. Dat doen die organisaties door spotjes uit te zenden bij de reclame op tv.

Sommige gebieden hebben altijd te maken met droogte. Dat zijn woestijnen en steppen. Daar valt zo weinig regen dat er alleen gras, vetplanten, cactussen en/of lage struiken groeien. Bomen zie je er amper of helemaal niet. Deze gebieden zijn aan hun geelbruine kleur te herkennen op foto’s van de aarde die door kunstmanen zijn genomen.

Soms breidt een woestijn zich uit, zoals de Sahara bijvoorbeeld. Dat gebeurt als er aan de rand ervan enkele jaren lang minder regen valt dan anders. En ook als mensen bomen kappen om aan brandhout te komen of om ruimte te maken voor akkerbouw of veeteelt. De vruchtbare bovenlaag van die bodem wordt niet langer vastgehouden door wortels en waait of spoelt daardoor weg. Na die tijd groeit er niets meer. Woestijnen kunnen echter ook kleiner worden. Dat gebeurt als het aan de rand ervan vaker gaat regenen en/of mensen er bomen planten, wat soms nog wel degelijk mogelijk is.

saharaEen satellierfoto van Afrika. De gele strook is de Sahara.

 

verwante lessen

Login Form