Werken in het buitenland - wat doen de vn?

 
De Verenigde Naties hebben geen aparte organisatie om mensen te helpen met verhuizen. Wel een organisatie om mensen aan een goede woning te helpen. Die organisatie heet VN-Habitat. Habitat kun je vertalen als woongebied.

De VN hebben deze organisatie, omdat het recht op een goede huisvesting een van de mensenrechten van de VN is. Je vindt dat recht terug in Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

unhabitat

VN-Habitat is hard nodig, omdat lang niet iedereen op aarde een goede woning heeft met alle voorzieningen die je nodig hebt. Vooral in en rondom sommige steden kun je dat goed zien. Die steden hebben sloppenwijken.

Sloppenwijken ontstaan als grote aantallen mensen in een stad komen wonen die te arm zijn om een goede woning te kopen of te huren. Deze mensen bouwen zelf een woning met bouwmaterialen en afval. Die woningen hebben geen aansluiting op stroom, water en riool. Bovendien hebben sommige steden vaak geen goede bouwplannen. Of ze hebben geen geld om huizen te bouwen. En als er geld en goede plannen zijn, dan kunnen bouwvakkers niet snel genoeg woningen bouwen om alle nieuwe stadsbewoners aan een goede woning te helpen.

Misschien heb je al opgemerkt met Google Earth dat ook Fortaleza sloppenwijken heeft. Ook andere steden in Brazilië hebben dat. Want er is in dit land een groot tekort aan goede woningen.

 

verwante lessen

Login Form