Gro Harlem Brundtland - bron: duurzame ontwikkeling

 
Volgens het rapport Our Common Future zijn vervuiling, afval en andere milieuproblemen de grote problemen van de toekomst. Wereldwijd. Iedere aardbewoner heeft ermee te maken en draagt er het zijne of hare aan bij.

In rijke landen ontstaan deze problemen onder andere door verspilling (bijvoorbeeld van etenswaren) en overconsumptie (= meer voeding en goederen gebruiken dan je eigenlijk nodig hebt). Een voorbeeld van overconsumptie is dat veel mensen om de twee jaar of zelfs vaker het nieuwste model smartphone kopen en hun oude wegdoen, terwijl die nog prima werkt.

In ontwikkelingslanden is armoede vaak de oorzaak van milieuproblemen. Voorbeeld: in die landen stoken mensen hout, mest of een andere vaste brandstof omdat ze door geldgebrek geen stroom, gas, kolen of olie kunnen kopen. Niet alleen komt hun woning vol rook te staan, wat ongezond voor hen is. Ook wordt buitenshuis de lucht vervuild door rook.

Alleen als alle landen, rijk of arm, met elkaar samenwerken, kunnen we die problemen de baas worden. Maar hoe dan? Daar heeft Brundtland een manier voor bedacht: namelijk duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling betekent ervoor zorgen dat mensen in goede welvaart kunnen leven in een schone omgeving, zonder dat dat ten koste gaat van mensen ergens anders op de wereld of van onze nakomelingen. Bij duurzame ontwikkeling kun je het bijvoorbeeld dus niet maken om je afval in het (verre) buitenland te dumpen.

Je kunt de problemen ook niet bewaren voor later en door onze nazaten laten oplossen. Een voorbeeld: pas over enige tientallen jaren zal aardolie opraken. Dus waarom ons daar nu druk over maken? Dat maken we immers niet zelf mee. Onze achterkleinkinderen vinden er wel iets op als er geen aardolie meer over is. Brundtland zou zeggen: we moeten bijvoorbeeld van de aardolie af en andere energiebronnen gaan gebruiken die langer meegaan voordat de aardolie en andere fossiele energiebronnen op zijn.

duurzaamheid

Hoe kunnen mensen bijdragen aan duurzame ontwikkeling?

  • Maak producten op zo’n manier dat er minder vervuiling en afval ontstaat en zorg dat er minder energie en grondstoffen voor nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is de biologische landbouw. Dat is landbouw waarbij je geen kunstmest gebruikt en ook geen giftige bestrijdingsmiddelen. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen veroorzaken vervuiling. Door bestrijdingsmiddelen sterven bovendien andere dieren (zoals honingbijen en andere insecten) dan de dieren die je wilt bestrijden.
  • Gebruik afval als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt glasafval omgesmolten om er nieuwe glazen voorwerpen van te maken.
  • Gebruik hernieuwbare energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen. Energiebronnen zoals kolen en aardolie raken op, wind en zon niet. Precies dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Nederland naarmate kolencentrales, die veel CO2 en andere afvalgassen uitstoten, worden stilgezet. Steeds meer stroom wordt opgewekt uit twee schone energiebronnen: windmolens en zonnepanelen.

Ieder mens kan er aan bijdragen. Jij dus ook. Bijvoorbeeld door:

  • Niet meer te kopen dan je nodig hebt,
  • Te letten op de verpakking van de artikelen die je bijvoorbeeld in een supermarkt koopt. Hoe minder verpakking eromheen zit, hoe beter.
  • Afval te scheiden (papier, plastic, groente, fruit- en tuinafval, glas, blik) en dat gescheiden te laten ophalen.

 

verwante lessen

Login Form