Gro Harlem Brundtland - voor de docent: info

 
In 1972 kwam het milieu nadrukkelijk op de agenda van de Verenigde Naties. Dat kwam door het verschijnen van het rapport ‘Grenzen aan de Groei’, waarin werd gewaarschuwd voor toenemende vervuiling, ondervoeding, armoede en ziekten als gevolg van vervuiling. Ook werd de aandacht gevestigd op een groeiend afvalprobleem en uitputting van energiebronnen en andere natuurlijke hulpbronnen. Vervolgens werkte de Noorse politica Gro Harlem Brundtland in opdracht van de VN het concept van duurzame ontwikkeling uit om al dat onheil te bestrijden. Uniek aan dit concept is dat iedereen waar ook ter wereld concreet kan helpen om dat onheil af te wenden, nu en in de toekomst. Zodoende zou iedereen tot in een verre toekomst kunnen leven in een schone, gezonde en welvarende wereld.

Deze les laat leerlingen zien hoe ook zij dit concept in de praktijk kunnen brengen.

Trek voor deze les één uur uit en voor het klassikale gedeelte ¼ uur of iets langer, als er behoefte aan is.

Het groepsgedeelte van de opdracht laat u doen in groepen van twee of drie leerlingen.

Eerst laat u aan de klas de SchoolTV-film ‘Wat is duurzaam ondernemen?’ zien. Deel de klas in groepen van twee of drie in. U laat de groepen de bronnen lezen. Handig is om deze bronnen onderling te verdelen.

Daarna werkt iedere groep een eigen idee in een voorstel uit om zelf aan duurzame ontwikkeling te doen. Als iedereen hiermee klaar is, kijkt u de voorstellen na.

Daarna werkt u met de hele klas een plan uit om met alle leerlingen iets aan duurzame ontwikkeling te doen. U kunt ook een of meer van de beste vorstellen van de groepen hiervoor gebruiken.

Uitwerking:
Het aantal mogelijkheden om aan duurzame ontwikkeling te doen is legio.

Ze zijn ruwweg in drie categorieën te verdelen.

  • Op milieuvriendelijke manier gemaakte producten kopen. Denk aan etenswaren van biologische boerenbedrijven, verse groente in plaats van blikgroente of diepvriesgroente en verse vleeswaren in plaats van voorverpakte.
  • Hergebruik van afval. Zo is na te gaan in welke mate de school afval gescheiden laat afvoeren.
  • Producten die stukgaan of die je niet meer gebruikt, niet zonder meer weggooien om nieuwe te kopen. Zo bestrijd je overconsumptie. In sommige gemeentes is het al mogelijk kapotte apparaten te laten repareren.


Deze les past bij:

  • Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form