Guernica - bron: veiligheidsraad


In 1945 zijn president Roosevelt van de VS en andere wereldleiders het er over eens. De maat is vol. Oorlogen zijn steeds gruwelijker geworden. Wat dat betreft is de Tweede Wereldoorlog het dieptepunt geweest. Oorlog moet maar eens helemaal de wereld uit.

Voor dit doel richten de wereldleiders de Verenigde Naties of VN op. Eén van de belangrijkste organen van de VN wordt de Veiligheidsraad.

Krijgen landen een conflict met elkaar, dan helpt de Veiligheidsraad hen het probleem op te lossen zonder oorlog. Mocht er toch ergens een oorlog uitbreken, dan probeert de Veiligheidsraad de strijdende partijen zover te krijgen dat ze ermee ophouden en hun conflict bijleggen.

veiligheidsraadDe zaal van de Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad vergadert in een hal in het hoofdkwartier van de VN in New York. Naast de ingang van de hal hangt sinds 1985 een wandtapijt met een kopie van de ‘Guernica’. Het is een geschenk van de nazaten van de Amerikaanse miljonair Nelson A. Rockefeller. Steeds als de Veiligheidsraad bijeenkomt, lopen de leden van de raad er langs. Het herinnert hen telkens aan de taak die de Veiligheidsraad heeft: het voorkomen of stopzetten van oorlogen.

verwante lessen

Login Form