Guernica - voor de docent: info

 
Deze les laat zien dat een oorlog niet alleen slachtoffers maakt onder militairen,  maar ook, en steeds vaker, onder burgers. Sterker nog: burgers worden steeds meer als doelwit gekozen tijdens een oorlog. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Syrië, Jemen en Oekraïne. 

Burgers werden voor het eerst bewust als doelwit gekozen bij het bombardement van Guernica op 26 april 1937.

Voor deze les trekt één uur uit. U laat de leerlingen de opdracht in de les maken in groepjes van twee.

Bij deze les een afbeelding van de ‘Guernica’ van Picasso op groot formaat: https://www.cmo.nl/images/verenigde-naties/guernica/guernicagroot.jpg. Print er zoveel exemplaren van als u nodig heeft om de leerlingen de opdracht te laten maken. Doe dat op A3- of A4-formaat. Het gaat om een versie zonder kleuren of invulling van vlakken. De leerlingen hebben de ruimte om er zelf iets van te maken. Geef ze kleurstiften of -potloden om 'hun eigen' affiche te maken.

Ter inleiding van de les laat u de twee YouTubefilms zien.

Deel de klas in tweetallen in.

De leerlingen lezen de bronnen.

Daarna maken ze van de afbeelding een affiche. Ze zetten er een oproep onder aan de Veiligheidsraad om een einde te maken aan oorlogen en vooral aan het doelbewust bestoken van burgers. Die oproep moet worden afgesloten met een leuze waarin de naam ‘Guernica’ voorkomt.

Als iedereen klaar is, kijkt u de affiches na.


Deze opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form