Koloniën - bron: congo


Eerst had België geen grote koloniën zoals Engeland en Nederland. Daar bracht  Leopold II, koning van België van 1865 tot 1909 verandering in. Die wilde graag een kolonie voor zijn koninkrijk hebben.

In 1884 en 1885 hielden vijftien Europese landen en de Verenigde Staten een conferentie in Berlijn. Dat was de Congo- of West-Afrika-conferentie. Tijdens die conferentie werd Afrika opgedeeld door onder andere Engeland en Frankrijk. Ook België kreeg een gebied in Afrika toegewezen. Dat gebied heette toen Congo. Het ligt rond de evenaar in centraal Afrika.

belgischcongo

Leopold II maakte van Congo zijn privé-eigendom. Het land produceerde veel rubber. Daar verdiende de koning veel geld mee.

Onder Congolezen groeide verzet tegen hun Belgische bestuurders. In 1959 leidde dat tot gewelddadige protesten. In België groeide het besef dat het een kwestie was van wanneer en niet van áls dat Congo onafhankelijk werd. In België zat namelijk niemand te wachten op een jarenlange, bloedige oorlog tussen het moederland en de mensen die van de kolonie een zelfstandig land willen maken.

Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk. De eerste president van het land werd Joseph Kasavubu (1909-1969) en Patrice Lumumba (1925-1961) de eerste premier.

Daarmee was het geweld in Congo niet meteen afgelopen. Integendeel zelfs. Een deel van het leger van het nieuwe land kwam in opstand tegen de nieuwe regering. Die opstand werd geleid door Lumumba.

Het Congolese leger werd nog steeds geleid door Belgische officieren. Lumumba verving die officieren door Congolese. Daarop vluchtten veel Belgen het land uit. De regering van Kasavubu kwam ten val, waardoor Lumumba zelf aan de macht kwam. Ook verklaarde een rebellengroep in Katanga die tegen de regering van Congo vocht deze Congolese provincie onafhankelijk.

De Belgische regering stuurde soldaten naar Congo om de Belgen die nog in Congo waren en Belgische bedrijven in Congo te beschermen. Lumumba riep de hulp in van de Verenigde Naties tegen ingrijpen van België.

Hierop stuurden de Verenigde Naties zelf troepen naar Congo. Die moesten de orde herstellen. De Verenigde Staten wilden Lumumba uit zijn macht zetten, omdat hij een communist zou zijn en steun kreeg van de Sovjet-Unie.

Kasavubu probeerde Lumumba af te zetten om weer president van Congo te worden. Hij kreeg daarbij hulp van kolonel Joseph-Désiré Mobutu. In januari 1961 werd Lumumba door Mobutu en diens medestanders opgepakt en naar Katanga gebracht waar Lumumba vijanden had. Daarbij kreeg Mobutu hulp van de CIA, de geheime dienst van de Verenigde Staten. De Belgische minister van Afrikaanse Zaken had opdracht gegeven voor deze ontvoering. Kort na de ontvoering werd Lumumba vermoord.

Kasavubu werd weer president van Congo en Katanga werd weer een deel van Congo. Sindsdien is het land tweemaal omgedoopt, in 1973 tot Zaïre en in 1997 tot Democratische Republiek Congo.

verwante lessen

Login Form