Koloniën - wat doen de vn?


In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Elk land dat hier lid van wil worden, moet het Handvest van de Verenigd Naties tekenen, het huishoudelijk reglement van dit verbond van landen.

watdoendevnMet het zetten van een handtekening, worden de eerste 50 landenlidvan de VN.

Naast de Verenigde Staten waren ook Nederland en België bij de landen die de Verenigde Naties hielpen oprichten.

In het Handvest staat dat ieder volk recht heeft op zelfbeschikking. Dat betekent dat elk volk over zijn eigen lot mag beschikken. Ook zijn volgens het Handvest alle landen gelijkwaardig aan elkaar. Daarom mag geen enkel land dat lid is van de Verenigde Naties andere landen als kolonie besturen.

Sindsdien hebben de Verenigde Naties meegeholpen met de dekolonisatie van landen. Niet alleen bij die van Indonesië en Congo, maar ook bij die van andere kolonies van Europese landen. Ze ondersteunden de nieuwe staten die door dekolonisatie waren ontstaan.

In 1960 namen de Verenigde Naties een nieuwe verklaring aan over dekolonisatie. Ook hierin staat dat kolonialisme niet mag. Ook richtten ze in dat jaar een speciaal comité op voor dekolonisatie op. Het helpt landen die zelfstandig zijn geworden of willen worden. Het comité is een onderdeel van de Algemene Vergadering.

verwante lessen

Login Form