Afzien van eten - wat doen de vn?

 
Godsdienstvrijheid:
In Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties staat dat iedereen recht heeft om zijn godsdienst te hebben en te beleven. Daar valt ook onder het vasten of het afzien van bepaalde soorten voedsel als manier om zijn godsdienst te beleven.

De VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur UNESCO gaat nog een stapje verder door vasten en het afzien van bepaalde soorten voedsel een beschermde status te geven. Dat doet de UNESCO door dit te bestempelen als cultureel erfgoed en daarmee tot iets waar we zuinig op moeten zijn.

Voedselzekerheid:
faoDe Verenigde Naties streven ernaar dat iedereen voldoende voedsel heeft, van een goede kwaliteit. De VN willen ook dat er ook in de toekomst voldoende beschikbaar is, zodat iedereen gezond kan blijven. Of anders gezegd: de VN streven naar voedselzekerheid voor iedereen en daarmee uitbanning van honger en ondervoeding. Hiervoor zijn drie VN-organisaties in touw:

  • De Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. Die houdt zich niet alleen bezig met de productie van voedsel in de landbouw, maar ook met de visserij en de bosbouw.
  • Het Internationaal Fonds voor de Ontwikkeling van de Landbouw IFAD. Dit fonds leent geld uit en geeft andere hulp aan ontwikkelingslanden, om waar nodig honger en ondervoeding aan te pakken. Het IFAD werd in 1977 opgericht nadat de Sahel, een strook land aan de zuidrand van de Sahara was getroffen door een ernstige en langdurige hongersnood.
  • Het Wereld Voedsel Programma WFP. Dit programma komt in actie waar en wanneer in een land of gebied een hongersnood dreigt of is uitgebroken.

 

verwante lessen

Login Form