Afzien van eten - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd.  Eerst lees je in je eentje  de tekst van ‘Wat doen de VN?’. Je krijgt er 10 minuten de tijd voor.

Daarna gaan jullie als echte wetenschappers uitzoeken waarom sommige mensen afzien van eten. Voor dit onderzoek krijg je 30 minuten de tijd.

Je juf of meester deelt de klas in zeven groepen in. Kies met je groepsgenoten een van de zeven bronteksten over afzien van eten uit. Je juf of meester ziet erop toe dat alle zeven teksten aan bod komen.

Lees de tekst die je gekozen hebt. Schrijf voor jezelf de antwoorden op van de vragen in ‘Opdracht’.

Ten slotte houdt je juf of meester met de klas een klassengesprek. Hier trekt hij of zij 20 minuten voor uit.

Je juf of meester vraagt iedere groep wat het onderzoek naar afzien van eten heeft opgeleverd. Daarna gaan jullie samen met jullie juf of meester na of er redenen zijn om af te zien van eten, waar iedereen het mee eens kan zijn, of je nou godsdienstig bent of niet.

Dat wordt vast een boeiend klassengesprek!

 

verwante lessen

Login Form