Afzien van eten - bron: jodendom

 
Het jodendom kent geen vaste periode in het jaar waarin gevast wordt. Gevast wordt er wel op Jom Kipoer (= Grote Verzoendag). De joden mogen dan ruim een etmaal lang niets eten of drinken.

Naast die ene dag vasten kennen de joden spijswetten. Dat zijn regels over eten en drinken. Zo mogen zij geen zuivel gebruiken als ze (rund)vlees bereiden, want je mag het vlees niet in de melk verdrinken. Als je zuivel eet of drinkt, wacht je tot de volgende zonsopgang of zonsondergang, voordat je weer vlees kunt eten. Andersom, als je vlees gegeten hebt, moet je weer wachten tot je een glas melk kunt drinken.

Verder maken joden een onderscheid tussen voedsel dat geoorloofd of koosjer is en voedsel dat niet geoorloofd of onrein is.

Wat koosjer is of niet, kun je bijvoorbeeld terugvinden in het boek Deuteronomium. Dat boek maakt deel uit van de Thora, de heilige boeken van het jodendom die ook deel uitmaken van het Oude Testament van de Bijbel. Zo valt in hoofdstuk 14 van Deuteronomium dit te lezen:

4 Dit zijn de landdieren, die ge moogt eten: runderen, schapen, geiten,
5 herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten.

(…)

8 Evenzo het varken, want het heeft wel gespleten hoeven, maar het is geen herkauwer, het geldt dus als onrein. Het vlees van deze dieren moogt ge niet eten en hun kadavers niet aanraken.

nieteten jodendomEen varken is niet koosjer maar onrein

Verderop in dit hoofdstuk staat dat de joden alle waterdieren met vinnen en schubben mogen eten en andere waterdieren niet.

Het komt erop neer dat joden laten zien dat ze trouw en gehoorzaam zijn aan Jahweh, als ze zich aan deze spijswetten houden.

 

verwante lessen

Login Form