Religieuze feest- en gedenkdagen - bron: christendom

 

Pasen: 

pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en dus hebben christenen in de kerk een week van voorbereiding. En die week, die wordt de "Stille" of de "Goede Week" genoemd. Die Stille Week begint eigenlijk op Palmzondag. Op die dag wordt in de kerk het verhaal verteld dat Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem binnentrekt. Enthousiast wuiven dan de leerlingen, de discipelen, met palmtakken. En vandaar dus de naam "Palmzondag". Op Palmzondag wordt in de kerk natuurlijk het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar voor de kinderen is het dan een bijzonder feest, want zij gaan naar hun eigen dienst, dat noemen we de "Kindernevendienst" en in die dienst gaan ze palmstokken maken. Dat zijn kruisjes van hout en aan de top van dat kruisje is een broodhaantje en verder wordt het versierd met snoep en zo. Dan komen ze na de preek de kerk weer binnen en dan zingt de gemeente een lied en lopen zij door de kerk heen, zodat ze nooit meer vergeten wat Palmzondag is. Die Stille Week kent dan ook zijn soberheid en die wordt onder meer in beeld gebracht door de kleur paars.

palmzondagMisdienaars en een priester tijdens Palmzondag

De eerste dagen van de Lijdensweek worden er kortere diensten gehouden in de kerk.

De donderdag wordt "Witte Donderdag" genoemd. Op deze dag wordt herdacht, dat Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde. Ook nu wordt in de kerk het Avondmaal gevierd. De mensen eten brood en drinken wijn. Het brood staat symbool voor het lichaam van Jezus en de wijn voor zijn bloed.

Op Witte Donderdag werd Jezus ook gevangengenomen.

De volgende dag is Goede Vrijdag. Op die dag herdenken de christenen, dat Jezus werd gekruisigd. Je zou zeggen: "waarom is dat goed?". De christenen geloven, dat Jezus vrijwillig stierf om zo de mensen van hun zonden te verlossen. Op de avond van Goede Vrijdag gaan veel christenen naar de kerk. De zaterdag erna heet "Stille Zaterdag". Op deze dag herdenken de christenen, dat Jezus dood in zijn graf ligt. In de kerk komen de mensen bij elkaar om stil te zijn.

Zondag is het Eerste Paasdag. Dan viert men de opstanding van Jezus uit de dood.  Iedereen verschijnt met mooie kleren aan het paasontbijt. Het ontbijt bestaat uit brood, gekookte eieren en paasbrood. Het is toch per slot van rekening Pasen.

Een geestelijke draait een paarse stola, een soort sjaal, om de schouders. Op de Paasmorgen wordt de stola omgedraaid. Het paars verdwijnt en het wit van het feest komt tevoorschijn. En op de tafel ligt nu ook niet meer het paarse kleed, maar het witte kleed. Ook als een teken dat bij het feest van Pasen hoort. Veel dingen die we met Pasen doen, zijn niet gebaseerd op de Bijbel. Waar komen bijvoorbeeld de eieren vandaan die met Pasen massaal worden gegeten? In de lente begint in de natuur het nieuwe leven. Het ei werd gezien als het begin van het leven. De boeren begroeven ze in het veld, zodat ze voor een goede oogst zouden zorgen. Daar komt de traditie van het eieren zoeken vandaan. En die paashaas die ze verstopt, die bestaat natuurlijk niet echt. Dat hebben mensen bedacht. Er zijn namelijk vogels die hun eieren in de verlaten nesten van hazen leggen en zo dachten de mensen vroeger, dat ze door de hazen waren gelegd.

 

verwante lessen

Login Form