Religieuze feest- en gedenkdagen - voor de docent: info

 

Veel mensen in Nederland vieren Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Mensen met een rooms-katholieke achtergrond vieren vaak ook carnaval. Het gaat hier om christelijke feest- en gedenkdagen. 
Maar er zijn ook mensen in Nederland die het Offerfeest vieren of Divali, al naargelang hun religieuze achtergrond. Zo zijn er elk jaar talrijke feest- en gedenkdagen die door mensen in Nederland worden gevierd. Blader bijvoorbeeld eens door een schoolagenda.

Dat er zoveel van die dagen zijn in Nederland, komt omdat er in Nederland aanhangers wonen van het christendom, het jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. En daarmee noemen we alleen nog maar de vijf wereldgodsdiensten. Er zijn er nog meer.

Daarom is deze les bedoeld om leerlingen met een godsdienstige achtergrond kennis te laten maken met feest- en gedenkdagen die bij een andere godsdienst horen dan bij de godsdienst waar ze mee opgegroeid zijn. Voor leerlingen zonder godsdienstige achtergrond is het een kennismaking met een van de wereldgodsdiensten.

Vraag aan de leerlingen of ze met een van de godsdiensten zijn opgegroeid. Aan de hand van hun antwoorden deelt u de klas in vijf groepen in. Elke groep voert de opdracht in de les uit door een feest- of gedenkdag uit een bepaalde religie te onderzoeken.

Verdeel de feest- en gedenkdagen zó over de groepen dat iedere groep een feest- of gedenkdag toebedeeld krijgt uit een godsdienst die ze niet (goed) kennen. Wel moet elk van de vijf feest- en gedenkdagen aan bod komen.

Plan van aanpak:
De opdracht gaat in twee stappen. Voor de eerste trekt u ¾ uur uit, voor de tweede een ½ uur.

Stap I: Iedere groep leest eerst de tekst ‘Wat doen de VN?’.
De groep kijkt daarna naar de film en leest de gesproken tekst in de film mee over het feest dat ze toegewezen hebben gekregen.

Ze maken een tekening over de feest- of gedenkdag die duidelijk maakt om welke godsdienst het gaat en waar het bij die feest- en gedenkdag om draait. Als iedereen hiermee klaar is, kijkt u de tekeningen na.

Stap II: Iedere groep zoekt een andere feest- of gedenkdag op die bij dezelfde godsdienst hoort als de feest- of gedenkdag die ze in stap I van de opdracht hebben onderzocht. Over die dag zoeken ze informatie en ook die verwerken ze in een tekening. Net als bij de eerste opdracht moet de tekening duidelijk maken om welke godsdienst het gaat en waar het bij die feest- en gedenkdag om draait.

Hierbij is het handig als in hun schoolagenda feesten uit verschillende religies worden genoemd.

Voor de zekerheid is als apart onderdeel van deze les een lijst van religieuze feest- en gedenkdagen opgenomen. Deze lijst is ontleend aan de agenda voor het jaar 2020 die Removos heeft uitgegeven. Die lijst print u uit en legt die op een plek waar iedereen bij kan. Omdat op deze lijst geen boeddhistische feest- en gedenkdagen te vinden zijn, print u ook de lijst van boeddhistische feest- en gedenkdagen uit die te vinden is op https://www.beleven.org/feesten/lijsten/religie.php?godsdienst=Boeddhisme.

Als iedereen hiermee klaar is, kijkt u deze tekeningen na.

Maak van alle tekeningen een tentoonstelling getiteld ‘Feestend het jaar rond’! De tentoonstelling laat zien hoe kleurrijk Nederland is, als het gaat over de verschillende godsdienstige overtuigingen. Het recht om je godsdienst te beleven, onder meer door het houden van de er bij horende feest- en gedenkdagen, is verankerd in de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Deze les past bij:

  • Kerndoel 34: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form