Leven na de dood - bron: doodgaan en opnieuw geboren worden

 
Hindoes en boeddhisten geloven dat je na je dood weer geboren wordt in een nieuw lichaam. Ze geloven ook dat je dat al ontelbare malen hebt gedaan en dat je dat nog ontelbare malen zult doen. Ten slotte geloven ze dat je na je dood als mens of als dier geboren kunt worden.

Hindoeïsme
Hindoes verbranden hun doden, omdat ze geloven dat het zo makkelijker wordt om een nieuw leven te beginnen.

hindoebegrafenis

Ze geloven dat het afhangt van wat je doet in dit leven, of je in je volgende leven beter of slechter af zult zijn dan nu. Wie goede dingen doet, zal na zijn dood een gelukkiger leven leiden. Wie slechte dingen doet en daar nooit berouw over heeft, zal een minder goed volgend leven hebben. Doodgaan en weer geboren worden heet reïncarnatie of zielsverhuizing. Omdat je ziel verhuist van het lichaam dat gestorven is naar een nieuw lichaam dat geboren wordt.

Is iedereen gedoemd om voor altijd te blijven in de kringloop van leven, doodgaan en opnieuw geboren worden? Volgens hindoes en boeddhisten niet.

Hindoes geloven dat als je goede dingen doet tijdens je huidige leven en je volgende levens, je dichter bij de brahman komt en die ook bereikt. De brahman is de hoogste werkelijkheid, die mensen niet kunnen bevatten.

Boeddisme
Volgens Boeddha, de stichter van het boeddhisme, kun je aan de kringloop ontsnappen en eeuwig blijven leven in geluk als je afleert dingen te willen hebben of houden. Al het lijden wordt volgens Boeddha veroorzaakt omdat mensen te veel dingen willen en die niet kunnen krijgen of omdat ze dingen kwijtraken waar ze aan gehecht zijn. Wie dat helemaal weet af te leren, bereikt het nirwana. Dat is een eeuwigdurende toestand van geluk, zonder begeerte en lijden.

verwante lessen

Login Form