Leven na de dood - wat doen de vn?

 
Iedereen waar ook ter wereld mag zijn eigen levensovertuiging hebben en ervoor uitkomen. Dat zegt Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties uit 1948. Daarom mag iedereen zijn eigen opvatting hebben over de vraag of er iets komt na de dood komt en zo ja, wat er daarna komt.

Op 13 september 2007 nam de Algemene Vergadering van de VN de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken aan. Ook in deze verklaring is iets over levensovertuigingen te vinden.
Artikel 11, lid 1 van deze verklaring zegt, dat inheemse volken het recht hebben om hun culturele tradities en gebruiken uit te oefenen of een nieuw leven in te blazen. Daar vallen ook ceremonies onder rond een uitvaart.
Artikel 12 uit deze verklaring zegt onder meer dat inheemse volken het recht hebben om hun spirituele en godsdienstige tradities, gebruiken en ceremonies in het openbaar te belijden, uit te oefenen, te ontwikkelen en te onderwijzen. Ze hebben volgens dat artikel ook het recht om hun godsdienstige en culturele plekken in stand te houden en te beschermen.

Sommige van die plekken vindt men zó belangrijk dat ze op een lijst van bijzondere plekken en gebouwen staan die Werelderfgoedlijst heet. Die lijst wordt bijgehouden en aangevuld door een organisatie van de VN die UNESCO heet. Dat is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

unesco

Die lijst is in 1972 bedacht nadat de landen van de VN het volgende met elkaar afgesproken hadden: ieder land wijst plekken binnen zijn grenzen aan, die bewaard en beschermd moeten worden. Die komen op deze lijst te staan. Die plekken willen de VN bewaren voor mensen die nu leven en voor toekomstige generaties. Ze vormen een erfgoed voor de hele wereld. Daarom heet deze lijst ‘Werelderfgoedlijst’.

Op deze lijst staan landschappen en ook gebouwen en andere bouwwerken. Enkele van die plekken hebben te maken met opvattingen van (groepen) mensen geloven over wat er na de dood komt. Twee van die plekken zijn:

  1. De oude binnenstad van Jeruzalem met de Heilige Grafkerk. Die is gebouwd op de plek waar volgens de Bijbel Jezus Christus gekruisigd, gestorven, begraven en uit de dood opgestaan is.
  2. De dodenstad bij Memphis in Egypte met daarin de piramiden van Gizeh. Daar zijn oudheidkundigen aan het werk om meer te leren over het dagelijks leven en de godsdienst van Egypte in de tijd van de farao’s.

 

verwante lessen

Login Form