Schepping of evolutie - opdracht


opdrachtDaar wordt al ruim 160 jaar lang over getwist. Een deel van de mensen gelooft dat de mens door God is geschapen, een ander deel gelooft tegenwoordig dat de mens door evolutie is ontstaan.

Welke argumenten voeren beide groepen aan om hun mening te onderbouwen? Waarom blijft die onenigheid maar voortduren, terwijl we steeds meer te weten komen over onze verre voorouders en over het ontstaan van soorten op aarde, zoals planten, dieren en mensen? Dat zal je in deze les duidelijker worden.

De kennis die jullie in deze les hebt opgedaan gebruiken jullie om collages te maken. Een collage laat zien hoe de mens en alle andere levende wezens op aarde zijn ontstaan door evolutie.

Een andere collage laat zien hoe God de aarde met alles wat erop leeft, waaronder de mens, heeft geschapen. 

Als er leerlingen met een andere overtuiging in de klas zitten dan de islam en het christendom, mogen die een collage maken over hoe volgens die overtuiging de mens en alle andere levende wezens op aarde zijn ontstaan.

 

verwante lessen

Login Form