Schepping of evolutie - bron: evolutietheorie of scheppingsverhaal


In 1859 verscheen het boek ‘On the Origin of Species’ van Charles Darwin. Hierin legt hij uit wat zijn evolutietheorie inhoudt. Wat evolutie is, heb je in de inleiding van de opdracht al gelezen.

Sinds het verschijnen van dit boek vlogen en vliegen twee groepen mensen elkaar in de haren, de groep die gelooft dat Darwin goed heeft uitgelegd hoe alle soorten, planten en dieren en ook de mens, zijn ontstaan. En de groep die gelooft dat God de aarde geschapen heeft met alles wat er leeft, dus ook de mens.

Of anders gezegd: de ene groep zegt dat de wetenschap van de biologie een goede verklaring geeft voor het ontstaan van alle soorten en dus ook de mens. De andere groep zegt dat de Bijbel heeft uitgelegd hoe al het leven op aarde, en dus ook de mens, zijn ontstaan.

bacterienBijschrif: Cyanobacteriën, een van de eerste soorten van leven die op aarde leefden, bekeken onder een microscoop.

Die groep voert als argument aan, dat we nog niet precies weten hoe het leven op aarde is ontstaan. Was het door het samenkomen van allerlei stoffen in zee of in de bodem, dat de eerste eencellige wezens zijn ontstaan? Kwamen de eerste sporen van leven uit meteorieten die op aarde vielen? Daar zijn wetenschapers het niet over eens.

Feit is wel dat er in de Verenigde Staten scholen zijn waar de juffen en meesters niets mogen vertellen over de evolutieleer van Darwin. Ze zijn wel verplicht om het te hebben over het bijbelse verhaal van de schepping. Deze scholen bevinden zich in de staten in de zogenaamde Amerikaanse bijbelgordel.

Feit is ook dat er mensen zijn die niet geloven dat er een god bestaat. Deze mensen vinden meestal dat je kinderen op school niet mag leren dat God alles heeft geschapen. Ze vinden immers dat de soorten langzamerhand uit elkaar zijn ontstaan, in de loop van miljoenen jaren. Weer andere mensen vinden dat kinderen zowel de evolutietheorie als het scheppingsverhaal moeten leren kennen. Dan kunnen ze later zelf uitmaken welke van de twee ze het aannemelijkst vinden. Voor deze mensen hebben alle mensen recht op vrijheid van godsdienst. Niemand mag hen dus dwingen om het scheppingsverhaal voor waar aan te nemen of af te wijzen. Ook vinden deze mensen het prima als iemand in God gelooft en tegelijk van mening is dat alle soorten op aarde door evolutie zijn ontstaan.

 

verwante lessen

Login Form