Schietgebed voor de natuur - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben geleerd hoe volgens verschillende wereldgodsdiensten de wereld met alles wat daarop leeft, is ontstaan.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke plaats de mens inneemt in de wereld en bij alles wat leeft, en dat in elk van de vijf wereldgodsdiensten.
  • De leerling weet wat biodiversiteit is en welke invloed de mens heeft op de biodiversiteit.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom in elk van de vijf wereldgodsdiensten de mens respect vmoet opbrengen aan de natuur.
  • De leerlingen hebben in grote lijnen gezien hoe de Verenigde Naties aandacht vragen voor en werken aan behoud van de levende natuur en van de biodiversiteit.

 

verwante lessen

Login Form