Schietgebed voor de natuur - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • ze overeenkomsten en verschillen kunnen aanduiden tussen de vijf wereldgodsdiensten, waar het gaat om de kijk die de aanhangers van deze godsdiensten hebben op de natuur;
  • ze voor zichzelf en met elkaar een mening hebben gevormd over de vraag of je persé een godsdienst moet aanhangen om voldoende respect op te kunnen brengen voor de levende natuur;
  • ze op constructieve en respectvolle wijze hebben deelgenomen aan het klassengesprek, waarbij iedereen evenveel kans heeft gekregen om zijn of haar opvattingen over godsdienst en natuur aan bod te laten komen.

 

verwante lessen

Login Form