Schietgebed voor de natuur - bron: natuur en islam

 
Moslims geloven dat Allah, de Arabische naam voor God, het heelal geschapen heeft met de aarde en alles wat daarop leeft. Ook geloven ze dat de mens van Allah de taak heeft gekregen om goed voor de natuur te zorgen, omdat de schepping eigendom van Allah is en blijft. Dat moslims die plicht in praktijk brengen, zie je in het volgende voorbeeld.

In Turkije is in de jaren ’90 een groep natuurbeschermers aan het werk geweest die Tema heet. Die groep wilde de Turken erop wijzen dat in grote delen van het land vruchtbare bodem wegwaait of wegspoelt. Dat noemen we erosie. Het probleem ontstaat als bomen en planten worden weggehaald, waardoor de bodem niet langer goed wordt vastgehouden door wortels.

turkslandschap

Daar wilde Tema iets tegen laten doen. Later hield Tema zich ook bezig met bescherming van de natuur.

De mensen van Tema beriepen zich bij hun werk tegen erosie en voor de bescherming van de natuur op het heilige boek van de islam, de Koran.

Tema had ook een afdeling in Nederland. Die afdeling stond onder leiding van de mijnbouwkundige Serdar Köker. Die wilde moslims in Nederland laten zien hoe belangrijk de natuur is, want, zei hij: “Er zijn talloze soera’s (= hoofdstukken) in de Koran die getuigen van het belang van andere levende wezens”. Een soera beschrijft dat alle planten en bomen de eer van Allah bezingen.

Een goede moslim gedraagt zich dus ook verantwoordelijk in zijn omgeving. “Wie er voor zorgt dat medewezens uitsterven, moet in het hiernamaals verantwoording afleggen.”

Over Mohammed, de profeet van de islam zei Köker ook: “Mohammed was de eerste stichter van een natuurreservaat. Hij liet een gordel van bomen planten, genaamd El Gabe, bij Medina. Rond Mekka benoemde hij een gebied tot reservaat  waar geen bomen gekapt mochten worden. Ook gold hier een jachtverbod. Hij stelde zelfs speciaal wachters aan om hier toezicht op te houden.”

 

verwante lessen

Login Form