Schietgebed voor de natuur - bron: natuur en jodendom

 
Joden geloven dat Jahweh, de Hebreeuwse naam voor God, het heelal geschapen heeft met de aarde en alles wat daarop leeft. Ook geloven ze dat de mens van Jahweh de taak heeft gekregen om goed voor de natuur te zorgen, omdat de schepping eigendom van Jahweh is en blijft. De volgende heilige tekst laat niets aan duidelijkheid over:

“Kijk naar mijn creaties! Zie hoe mooi en perfect ze zijn! Ik heb ze voor jullie gemaakt. Wees er zeker van dat je Mijn wereld niet kapotmaakt of vernietigt. Als jullie dat doen, zal er niemand na jullie zijn om het te maken.”

De mens mag dingen uit de natuur gebruiken, zoals voedselgewassen, hout om huizen te bouwen etc. Maar wie de natuur kapotmaakt, maakt Zijn wereld kapot.

joodsenatuurDaarom zijn er veel joodse werkgroepen bezig met de natuur. Niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten. Deze werkgroepen willen de mensen dichter bij de natuur brengen, willen hen leren over de halacha (= verzameling van joodse godsdienstige wetten waaraan iedere jood zich moet houden) en de natuur, kinderen bewust opvoeden met de natuur, enzovoort.

Een rabbijn (= joodse priester) zegt het zo:

“Rechtvaardige mensen met goede daden hebben verdriet van elke verspilling en vernietigende daad, en als ze kunnen, gebruiken ze al hun kracht om alles te beschermen tegen vernietiging. In het algemeen gesproken, verbieden de rabbijnen alle vernietigende daden.”

Beschermen van de natuur is daarom belangrijk in de joodse traditie. Elke winter vieren de joden bijvoorbeeld Tu B'Shevat, het joodse Nieuwjaar voor bomen, als een herinnering aan de joodse traditie van natuurbescherming.

Maar de natuur is niet alleen iets positiefs voor joden. Jahweh kan de natuur ook gebruiken om mensen te straffen. Toen de joden in de begintijd van het jodendom in slavernij in Egypte waren, zond Jahweh tien plagen op de Egyptenaren af. Zo wilde Hij de farao (koning van Egypte) dwingen om het joodse volk vrij te laten, zodat dat volk terug kon keren naar het thuisland. Zo maakte Hij de rivieren in het land onleefbaar, waardoor alle vissen stierven en de Egyptenaren honger leden. Sommige joden zien in de huidige milieuvervuiling ook een straf van God.

 

verwante lessen

Login Form