Vrouwenrechten en religies

 

De oudste tekst waarin de positie van vrouwen is geregeld, komt uit Frankrijk. Deze tekst stamt uit 1791 en heet ‘Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres’. De allereerste zin (artikel 1) van deze verklaring luidt:

“De vrouw is vrij geboren en heeft dezelfde rechten als de man.”

Ook in teksten van de Verenigde Naties kun je iets pver vrouwenrechten lezen. Die teksten gelden voor iedereen waar ook ter wereld.

weegschaalMaar in werkelijkheid hebben nog steeds hebben niet alle vrouwen dezelfde rechten als mannen, worden er vrouwen achtergesteld of krijgen vrouwen niet dezelfde kansen als mannen. Zo bijvoorbeeld veel vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald als mannen. En in sommige landen gaan er minder meisjes naar school dan jongens.

Dat is vaak het gevolg van tradities. Maar hierin speelt de plaats die de vrouw inneemt in verschillende godsdiensten ook een belangrijke rol.

 

verwante lessen

Login Form