Vrouwenrechten en religies


Een oude tekst waarin de positie van vrouwen is geregeld, komt uit Frankrijk. Deze tekst stamt uit 1791 en heet ‘Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres’. De allereerste zin (artikel 1) van deze verklaring luidt:

“De vrouw is vrij geboren en heeft dezelfde rechten als de man.”

Ook in teksten van de Verenigde Naties kun je het een en ander over vrouwenrechten lezen. Die teksten gelden voor iedereen, waar ook ter wereld.

weegschaalMaar in werkelijkheid hebben nog steeds niet alle vrouwen dezelfde rechten als mannen, worden er vrouwen achtergesteld en krijgen vrouwen niet dezelfde kansen als mannen. Zo krijgen veel vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald dan mannen. En in sommige landen gaan er minder meisjes naar school dan jongens.

Al deze zaken zijn het gevolg van tradities. Hierin speelt de plaats die de vrouw inneemt in de verschillende godsdiensten ook een belangrijke rol.

 

verwante lessen

Login Form