Vrouwenrechten en religies - opdracht

 

opdrachtJullie onderzoeken welke plaats de vrouw inneemt in de vijf wereldgodsdiensten. Deze godsdiensten zijn het boeddhisme, het christendom, het hindoeïsme, de islam en het jodendom. Jullie gaan na:

  • of, als er een stichter of profeet is die de godsdienst heeft verbreid, het een man of een vrouw is;
  • wat er in de heilige boeken van deze godsdiensten staat over meisjes en vrouwen;
  • hoe gelovige mannen in feite met vrouwen omgaan;
  • of de leer van een wereldgodsdienst gelijke behandeling van mannen en vrouwen aanmoedigt of juist ontmoedigt, en hoe dan;
  • of de god of goden in deze godsdienst mannelijk zijn, vrouwelijk of, als er meerdere goden zijn, allebei.

Het is niet de bedoeling dat je alle vijf wereldgodsdiensten gaat onderzoeken. Je krijgt een van de vijf teksten over een godsdienst te lezen.

Weet je iets over de godsdienst waar je over leest, en de rol van vrouwen daarin, en het staat niet in de tekst die je leest, schrijf het er dan bij.

Daarna leggen jullie de antwoorden die jullie op de vragen hebben gevonden, bij elkaar. Dan zie je wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de wereldgodsdiensten, als je let op de plaats van de vrouw in een godsdienst.

 

verwante lessen

Login Form