Vrouwenrechten en religies - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen alle vijf wereldgodsdiensten noemen.
  • De leerlingen kunnen enkele overeenkomsten en verschillen benoemen tussen de wereldgodsdiensten, waar het gaat om beeldvorming van de vrouwen.
  • De leerlingen kunnen enkele overeenkomsten en verschillen benoemen tussen de wereldgodsdiensten, waar het gaat om de rol die in het dagelijks leven wordt verwacht van vrouwen en mannen binnen die godsdiensten.
  • De leerlingen kunnen aanduiden wat voor verband er bestaat tussen het beeld dat van de god of goden en van de stichter of profeet van de wereldgodsdiensten bestaat en de rollen van vrouwen en mannen binnen die godsdiensten.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Verenigde Naties gelijkheid tussen vrouw en man en gelijke behandeling van vrouwen en mannen propageren.

 

verwante lessen

Login Form