Vrouwenrechten en religies - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. De opdracht doe je in drie stappen. Per stap zie je hoeveel tijd je ervoor krijgt.

Stap 1: 10 minuten
Je leest in je eentje de bron ‘Wat doen de VN?’

Stap 2: 30 minuten
Je juf of meester deelt de klas in vijf groepen in. Zij of hij geeft iedere groep een tekst over een wereldgodsdienst. Lees de tekst en noteer je antwoorden op de vragen in ‘Opdracht’.

Stap 3: 20 minuten
Klassengesprek. Je juf of meester vraagt naar de antwoorden die je in Stap 2 hebt opgeschreven.

Daarna gaan jullie met de hele klas na wat de plaats van man en vrouw is in elk van de vijf godsdiensten.

Wat voor overeenkomsten tussen de godsdiensten zie je? Wat voor verschillen?

Wat zou er in elk van die godsdiensten moeten veranderen, opdat iedereen als gelijke wordt behandeld en niet wordt achtergesteld? Dat laatste is namelijk wat de Verenigde Naties willen.

 

verwante lessen

Login Form