Vrouwenrechten en religies - wat doen de vn?


In 1948 namen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. In Artikel 1 van die verklaring staat dat alle mensen gelijk zijn en op gelijke wijze moeten worden behandeld. In Artikel 2 staat dat iedereen recht heeft op álle rechten ongeacht of je jongen of meisje, man of vrouw bent.

In 1967 namen de Verenigde Naties een verklaring aan tegen achterstelling van vrouwen. Dat is de Verklaring voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen. Daarin staat onder meer dat achterstelling van vrouwen verboden is en vrouwen dezelfde rechten moeten hebben als mannen. In 1979 namen de Verenigde Naties het Verdrag Inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen aan. Deze verklaring en dit verdrag vullen de VN-mensenrechtenverklaring aan.

Sinds 1978 houden de Verenigde Naties elk jaar op 8 maart de Internationale Vrouwendag. Of eigenlijk: de VN namen de Vrouwendag over. Die dag bestond namelijk al sinds 8 maart 1908. Op die dag gingen in New York voor het eerst in de wereld vrouwen in staking. Daarmee protesteerden ze tegen ongelijke behandeling van vrouwen en mannen.watdoendevnTen slotte houden de Verenigde Naties om de vijf jaar een bijeenkomst waarbij bekeken wordt wat er moet worden gedaan om het leven van vrouwen beter te maken.

Met dat beter maken van het leven van vrouwen is op verschillende manieren vooruitgang geboekt. Zo krijgen steeds meer vrouwen een (goedbetaalde) baan, bijvoorbeeld in het bestuur van een groot bedrijf. Ook hebben vrouwen nu vrijwel overal ter wereld kiesrecht, waar mannen dat ook hebben..

Maar van gelijke behandeling en gelijke kansen voor mannen en vrouwen is nog niet altijd sprake. Zo is nog maar een klein deel van de staatshoofden en regeringsleiders vrouw. Nederland bijvoorbeeld heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Groot-Brittannië heeft er tussen 1979 en 2019 al drie gehad, Margaret Thatcher, Theresa May en Liz Truss. En in sommige landen gaan nog steeds meer jongens dan meisjes naar school. Dat heeft meestal te maken met tradities en godsdienstige opvattinen in die landen.

 

verwante lessen

Login Form