Koken op een kacheltje - bron: enkele feiten

 

  • Een groot deel van de mensen op aarde stookt vaste brandstoffen als hout, houtskool, steenkool, mest of plantaardig afval van akkers. Die gebruikt men om te koken, de was te doen en hun woning te verwarmen. Dat gebeurt met open vuurtjes of in een kachel zonder afvoer van rook naar buiten. Hierdoor zitten vooral kinderen die niet naar school gaan en vrouwen dag in, dag uit in de rook. Niet alleen wordt hun woning overal smerig van de roet, ook worden de bewoners ziek van de rook en kunnen ze er op den duur dood aan gaan.

  • Door het stoken van deze brandstoffen raakt ook buitenshuis de lucht vervuild. Dat gebeurt vooral waar veel mensen dicht op elkaar wonen zoals in een krottenwijk. Bij mist en weinig wind ontstaat uit de rook en de mist een steeds dikkere smog. In New Delhi bijvoorbeeld, de hoofdstad van India, gebeurt dat af en toe. Vooral ’s winters als de temperatuur tot rond het vriespunt kan dalen. Dan verwarmen veel stadsbewoners hun woning met open vuur, waardoor de smog nog dikker wordt, en dus gevaarlijker. Veel mensen met een longaandoening sterven daardoor. De smog ontstaat niet alleen door rook van open vuur en kachels, maar ook door uitlaatgassen van motorvoertuigen.
    smog
  • Ook in de krottenwijk Dharavi in Mumbai, een andere grote stad in India, ontstaat er soms smog uit rook en uitlaatgassen. Bovendien staan er in een deel van Dharavi veel pottenbakkerijen. Uit hun ovens komt veel rook die in de wijk zelf en ook daarbuiten de lucht vuil maakt en bijdraagt aan de vorming van smog.

  • Buiten koken om geen rook in huis te krijgen is vaak niet goed mogelijk, omdat het regent, hard waait of koud is.

  • Om je woning te verwarmen moet je wel binnenshuis stoken. Dat moet ook voor het roken van vis en vlees.

  • Binnenshuis stoken heeft drie voordelen. De rook doodt schadelijke insecten. Je hebt minder brandstof nodig dan wanneer je buiten stookt. Buiten voert wind de warmte die je bij het stoken krijgt voor een deel weg. Bij het koken komt er geen stof en vuil in je eten als je binnen kookt.

  • Veel mensen zeggen: koken op een open vuur hoort bij onze traditie. Ze willen niet dat de andere mensen zien wat ze eten. Ze zien het vuur als iets heiligs en als het centrum van het huishouden. Verder vinden ze het gezellig om met z’n allen rond het vuur te zitten.

  • In sommige gebieden in ontwikkelingslanden is moeilijk om aan brandstoffen te komen. Dan biedt de zon uitkomst als energiebron, vooral daar waar een zonnig en droog klimaat heerst. In die gebieden gebruiken mensen apparaten die warmte uit zonlicht halen. Bij het gebruiken van die apparaten ontstaat geen luchtvervuiling en komt er geen kooldioxide vrij. Verderop in de lesbrief vertellen we over drie soorten van die apparaten.

verwante lessen

Login Form