Geld verdienen dankzij een lening


Veel mensen op de wereld verdienen te weinig om van rond te komen. Of ze hebben helemaal geen werk, waardoor ze niets verdienen. Hoe dan ook, ze leven in armoede. Maar er is een manier om uit de armoede te komen. Je kunt een eigen bedrijfje of een eigen handel beginnen.

Maar daar heb je geld voor nodig en dat heb je meestal niet. Je moet dus geld lenen. Dan moet dat maar. Als je bedrijf of handel goed gaat draaien, verdien je er zoveel aan dat je niet alleen het geleende geld terug kunt betalen maar er ook nog geld voor jezelf aan overhoudt. Daarmee kom je uit de armoede.

Maar hoe krijg je een lening als je niet eens voldoende geld hebt om een fatsoenlijke woning te betalen of kleding, en als  je zelfs niet eens genoeg te eten hebt? Van gewone banken hoef je geen lening te verwachten.

Maar er zijn speciale banken die wél geld willen lenen aan arme mensen. Die banken lenen kleine bedragen uit aan die mensen. Maar met kleine leningen hebben deze banken talloze mensen uit de armoede geholpen.

microkredietDankzij een lening van het India Ontwikkelings- en Hulpfonds (IDRF)
kunnen deze twee vrouwen hun eigen kost verdienen

 opdrachtHoe dat precies in elkaar zit en hoe de Verenigde Naties hierbij helpen, dat leer je in deze les.

Met die kennis maak je een advertentie of een reclamespotje voor een uitzending op tv voor een bank die kleine leningen aan mensen verstrekt. Die bank heeft namelijk eerst zelf geld nodig om dat uit te kunnen lenen aan arme mensen. Je roept lezers of kijkers op om geld te geven aan die bank.

 werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Maak de opdracht in de les samen met twee klasgenoten.

Eerst laat je juf of meester een film zien over banken die kleine leningen verstrekken aan arme mensen. Die film is te vinden in de bron ‘Video’ en je kunt de gesproken tekst van deze film in de bron meelezen.

Daarna deelt je juf of meester de klas in groepen van drie in.

 • Lees samen de andere bronnen.
 • Kies tussen het maken van een advertentie en het maken van het reclamespotje.
 • Maak de advertentie of het spotje.


Let op!

Als jullie een reclamespotje maken, hou het dan kort. Als een boodschap op radio of tv te lang duurt, verslapt de aandacht van de luisteraars of kijkers voordat de boodschap is afgelopen. Daarom duren reclamespotjes op radio en tv meestal niet langer dan 30 seconden.

Laat je advertentie of spotje aan je juf of meester zien.

 Wat microkredieten zijn, zie je in de SchoolTV-film ‘Microkrediet’: 

microkrediet

Je kunt als je wil de gesproken tekst van de film meelezen.

Gesproken tekst:
"Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden hebben geen of nauwelijks werk. Ze zijn erg arm. Zo is het ook in Bangladesh, een van de armste landen van de wereld.

De mensen daar kunnen geen geld lenen van de bank. Ze bezitten te weinig om een groot bedrag terug te kunnen betalen. Om de mensen toch te kunnen helpen, geven hulporganisaties deze mensen steeds vaker een microkrediet. Dat is een kleine lening - vaak niet meer dan een paar euro - tegen een lage rente.

Met dat kleine beetje geleend geld kunnen arme mensen bijvoorbeeld een bedrijfje beginnen. Of ze kunnen een kalf kopen dat ze veel later weer vérkopen als het groter en meer waard is. Met zo'n microkrediet krijgen de mensen het vaak veel beter.

Elke dag bezoekt iemand van de hulporganisatie de families die zo'n microkrediet hebben gekregen. Die medewerker probeert altijd een gedeelte van de lening terug te krijgen, al is het maar een paar cent.

Zo leert een gezin met geld omgaan en te sparen voor moeilijke tijden. Voor schoolboeken bijvoorbeeld, of een bezoek aan de dokter.

Bangladesh was het eerste land ter wereld waar microkredieten werden gegeven. Tegenwoordig maken miljoenen mensen gebruik van deze kleine leningen - ook in andere ontwikkelingslanden. Het is echt een succes. Bijna alle leningen worden op tijd terugbetaald, omdat arme mensen begrijpen dat dit hun enige kans is om hun situatie te verbeteren."

 yunusMuhammad Yunus (geboren in 1940) is een econoom uit Bangladesh, In 1974 kwam hij op het idee om arme mensen kleine bedragen te lenen. Daar kunnen ze een eigen bedrijfje mee beginnen. Of ze kunnen het geld besteden aan bijvoorbeeld een weefgetouw. Daar kun je stof mee weven en met de verkoop daarvan kun voor een eigen inkomen zorgen. Het zijn leningen van hooguit enkele honderden euro. Vaak gaat het slechts om een paar euro. Daarom heten deze leningen microkredieten (micro = klein).

Yunus richtte in 1976 een eigen bank op om microkredieten te geven, de Grameen Bank (grameen = dorps). Die bank kreeg miljoenen klanten. Nu zijn er ook in andere ontwikkelingslanden organisaties die microkredieten geven.

In 2006 kregen Yunus en de Grameen Bank hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.

Arme mensen kunnen een microkrediet krijgen bij banken en andere organisaties in hun eigen land. Die krijgen daar geld voor van banken in rijke landen. Dat doet bijvoorbeeld de Nederlandse ASN-bank. Ook hulporganisaties als Oxfam Novib helpen bij het verstrekken van microkredieten aan arme mensen in ontwikkelingslanden.

 

 De Verenigde Naties vinden het  belangrijk dat arme mensen een microkrediet kunnen krijgen. Zo belangrijk zelfs dat de Algemene Vergadering van de VN 2005 uitriep tot het Internationale Jaar van het Microkrediet. Toen al was duidelijk dat het geven van microkredieten een krachtig hulpmiddel is om mensen uit de armoede te helpen.

Dat wil echter niet zeggen dat arme mensen bij de VN zelf microkredieten kunnen krijgen.

Wel helpt de VN banken met geld om microkredieten te geven aan arme mensen. Dat geld komt uit een fonds dat United Nations Capital Development Fund of UNCDF heet. Dat geld gaat naar banken en andere organisaties in de armste ontwikkelingslanden van de wereld. Die banken en organisaties kunnen dat geld dan weer gebruiken om microkredieten te geven.

uncdf undp

Ook het United Nations Development Program, UNDP, een organisatie ter bestrijding van armoede, zorgt ervoor dat mensen microkredieten kunnen krijgen, maar dan in álle ontwikkelingslanden.

 


 
De leerlingen maken in deze les kennis met een bijzondere vorm van armoedebestrijding, het verstrekken van microkredieten. Ook zien ze welke rol de Verenigde Naties spelen bij het verstrekken van microkredieten.

Voor deze les trekt u één uur uit. U laat de leerlingen de opdracht in de les maken in groepen van drie.

Wat microkredieten zijn, laat u zien door de SchoolTV-film ‘Microkrediet’ aan de klas te tonen. In de bron ‘Video’ is ook de gesproken tekst van de film weergegeven.

Daarna deelt u de klas in groepen van drie in.

Eerst lezen de leerlingen de overige bronnen in de les.

Daarna maken ze reclame voor een bank die microkredieten verstrekt aan arme mensen. Doel van de reclame is om mensen op te roepen een bedrag te doneren aan deze bank, omdat de bank uiteraard zelf geld nodig heeft om dat aan arme mensen uit te lenen.

U laat de leerlingen de keuze bij het maken van hun eindproduct:

 • Ze stellen een advertentie op, of
 • Ze maken een reclamespotje van niet meer dan 30 seconden dat kan worden uitgezonden op tv.

Zodra iedereen klaar is, kijkt u de advertenties of reclamespotjes na.


Tip: Knip van tevoren advertenties van een bank, een verzekeraar of een beleggingsfonds uit en leg die ergens in het klaslokaal waar iedereen erbij kan.
Neem ook enkele reclameboodschappen van de radio op en speel die in de klas af om leerlingen een idee te geven van hoe een spotje in elkaar zit.

Extra informatie: Oikokrediet houdt zich bezig met het verstrekken van microkredieten en zoekt geld van beleggers om dat te kunnen financieren. Lees hierover op https://www.oikocredit.nl/.

Deze les past bij:

 • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 


 

 • De leerlingen kunnen uitleggen wat een microkrediet is.
 • De leerlingen hebben gezien waar mensen een microkrediet kunnen krijgen.
 • De leerlingen hebben gezien waarom het verstrekken van microkredieten een effectief hulpmiddel is bij de bestrijding van armoede.
 • De leerlingen hebben een globaal idee van hoe de Verenigde Naties armoedebestrijding met microkredieten ondersteunt.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als hun eindproduct:

 • duidelijk maakt wat een microkrediet is;
 • duidelijk maakt aan wat voor mensen die microkredieten verstrekt worden;
 • laat zien waarom het voor de armoedebestrijding belangrijk is dat de bank zelf geld krijgt van mensen op wie de reclame is gericht, en
 • als de informatie in het eindproduct beknopt en helder wordt weergegeven.

 

verwante lessen

Login Form