Geld verdienen dankzij een lening - bron: video


Wat microkredieten zijn, zie je in de SchoolTV-film ‘Microkrediet’: 

microkrediet

Je kunt als je wil de gesproken tekst van de film meelezen.

Gesproken tekst:
"Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden hebben geen of nauwelijks werk. Ze zijn erg arm. Zo is het ook in Bangladesh, een van de armste landen van de wereld.

De mensen daar kunnen geen geld lenen van de bank. Ze bezitten te weinig om een groot bedrag terug te kunnen betalen. Om de mensen toch te kunnen helpen, geven hulporganisaties deze mensen steeds vaker een microkrediet. Dat is een kleine lening - vaak niet meer dan een paar euro - tegen een lage rente.

Met dat kleine beetje geleend geld kunnen arme mensen bijvoorbeeld een bedrijfje beginnen. Of ze kunnen een kalf kopen dat ze veel later weer vérkopen als het groter en meer waard is. Met zo'n microkrediet krijgen de mensen het vaak veel beter.

Elke dag bezoekt iemand van de hulporganisatie de families die zo'n microkrediet hebben gekregen. Die medewerker probeert altijd een gedeelte van de lening terug te krijgen, al is het maar een paar cent.

Zo leert een gezin met geld omgaan en te sparen voor moeilijke tijden. Voor schoolboeken bijvoorbeeld, of een bezoek aan de dokter.

Bangladesh was het eerste land ter wereld waar microkredieten werden gegeven. Tegenwoordig maken miljoenen mensen gebruik van deze kleine leningen - ook in andere ontwikkelingslanden. Het is echt een succes. Bijna alle leningen worden op tijd terugbetaald, omdat arme mensen begrijpen dat dit hun enige kans is om hun situatie te verbeteren."

 

verwante lessen

Login Form