Geld verdienen dankzij een lening - voor de docent: info

 
De leerlingen maken in deze les kennis met een bijzondere vorm van armoedebestrijding, het verstrekken van microkredieten. Ook zien ze welke rol de Verenigde Naties spelen bij het verstrekken van microkredieten.

Voor deze les trekt u één uur uit. U laat de leerlingen de opdracht in de les maken in groepen van drie.

Wat microkredieten zijn, laat u zien door de SchoolTV-film ‘Microkrediet’ aan de klas te tonen. In de bron ‘Video’ is ook de gesproken tekst van de film weergegeven.

Daarna deelt u de klas in groepen van drie in.

Eerst lezen de leerlingen de overige bronnen in de les.

Daarna maken ze reclame voor een bank die microkredieten verstrekt aan arme mensen. Doel van de reclame is om mensen op te roepen een bedrag te doneren aan deze bank, omdat de bank uiteraard zelf geld nodig heeft om dat aan arme mensen uit te lenen.

U laat de leerlingen de keuze bij het maken van hun eindproduct:

  • Ze stellen een advertentie op, of
  • Ze maken een reclamespotje van niet meer dan 30 seconden dat kan worden uitgezonden op tv.

Zodra iedereen klaar is, kijkt u de advertenties of reclamespotjes na.


Tip: Knip van tevoren advertenties van een bank, een verzekeraar of een beleggingsfonds uit en leg die ergens in het klaslokaal waar iedereen erbij kan.
Neem ook enkele reclameboodschappen van de radio op en speel die in de klas af om leerlingen een idee te geven van hoe een spotje in elkaar zit.

Extra informatie: Oikokrediet houdt zich bezig met het verstrekken van microkredieten en zoekt geld van beleggers om dat te kunnen financieren. Lees hierover op https://www.oikocredit.nl/.

Deze les past bij:

  • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form