Gezondheid en armoede - opdracht


opdrachtMisschien snap je dit nu nog niet. Maar als je deze les gedaan hebt, weet je heel goed wat er met die vicieuze cirkel bedoeld wordt.

Eerst lees je waarom armoede slecht is voor je gezondheid en hoe een slechte gezondheid je in de armoede helpt of houdt.

Daarna maak je een poster in A3-formaat met daarop de gevolgen van armoede voor de gezondheid van mensen. Ook laat je op de poster zien hoe een slechte gezondheid van mensen hen (dieper) in de armoede brengt.

Geef de poster een titel die die het probleem kort en krachtig weergeeft.

Gebruik afbeeldingen (van internet of teken ze zelf), teksten, pijlen etc. om deze titel duidelijk te maken.

 

verwante lessen

Login Form