Gezondheid en armoede - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom Kofi Annan gelijk heeft als hij zegt dat armoede in ontwikkelingslanden de grootste vijand is van de gezondheid van mensen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom een slechte gezondheid van mensen leidt tot (meer) armoede.
  • De leerlingen kunnen voorbeelden van schakels benoemen waarlangs de wederkerige relatie tussen armoede en slechte gezondheid loopt. Het gaat daarbij met name om zaken als slechte huisvesting, weinig of geen onderwijs en drinkwater waar ziektekiemen in zitten.
  • De leerlingen hebben gezien welke organisatie binnen de VN bezig is om de gezondheid van mensen wereldwijd te beschermen en te bevorderen en ze kunnen enkele manieren noemen waarop deze organisatie hierbij te werk gaat.

 

verwante lessen

Login Form