Kindsoldaten

 

In berichten over oorlogen wordt soms gesproken over kindsoldaten. Wanneer spreken we van 'kindsoldaten' en wanneer van 'gewone soldaten'? 

Het antwoord op deze vraag vind je in het “Verdrag Inzake de Rechten van het Kind” van de Verenigde Naties uit 1989. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend.

Artikel 1 van dit verdrag luidt: 'Een kind is een menselijk wezen onder de achttien jaar’. En in artikel 38 staat: ‘Kinderen jonger dan vijftien jaar mogen niet in militaire dienst.’

Anders gezegd: kinderen onder de 15 jaar mogen geen soldaat worden, kinderen van 15 tot 17 jaar wel. In enkele landen mogen kinderen van die leeftijdsgroep soldaat worden. In Nederland moet je hiervoor tenminste 18 jaar zijn.

kindsoldaat

Veel mensen vinden ook kinderen tussen 15 en 17 jaar te jong om als soldaat te vechten. Doen kinderen uit die leeftijdsgroep dat toch, dan zouden ook die ‘kindsoldaten’ moeten heten. Het verdrag over kinderrechten stelt immers dat je kind bent tot je 18 jaar bent geworden.

In 2001 is er een extra afspraak aan het verdrag toegevoegd. Hierin staat dat soldaten minstens 18 jaar moeten zijn. Maar niet alle regeringen en strijdgroepen houden zich daar aan.

 

verwante lessen

Login Form