Landmijnen ruimen - voor de docent: info

 
Tijdens een oorlog worden soms landmijnen gelegd om vijandige soldaten of legervoertuigen uit te schakelen. Na de oorlog blijft een deel van deze landmijnen in de bodem zitten. Die maken ook jaren na de oorlog slachtoffers onder burgers. Daarom willen de Verenigde Naties de inzet van landmijnen uiteindelijk helemaal uitbannen. Voor het zover is, wagen mijnenruimers hun leven om gebieden mijnenvrij te maken.

Deze les laat zien hoe deze mijnenruimers te werk gaan en waarom het voor een land of gebied waar het oorlog is geweest, onontbeerlijk is dat ze hun werk doen.

Voor deze les trekt u één uur uit. Laat de leerlingen de opdracht in de les in groepen van vier doen.

Ter inleiding van de les toont u aan de klas drie fragmenten uit de SchoolTV-film “Het Klokhuis onderneemt: Productontwikkeling”

  • Fragment I: Van 2,35 minuten “Wereldwijd liggen er” tot 5.13 minuten “Ja, natuurlijk.”
  • Fragment II: Van 10,48 minuten met beelden en geronk van een drone tot ot 12,40 minuten “Ja. Hij zit vast.”
  • Fragment III: Van 13,49 minuten “De metaaldetector onder de drone” tot einde

Daarna deelt u de klas in groepen van vier in.

Eerst lezen alle leerlingen de bronnen Mijn leven als mijnenruimster’ en ‘Wat doen de VN?’ Daarna verdelen de leerlingen van elke groep de andere leesbronnen onder elkaar. Dat scheelt een hoop leeswerk. Ze lezen de bron of bronnen die ze hebben gekozen.

En ten slotte maken ze een prospectus voor een nieuw mijnenruimbedrijf. Een prospectus is een map of webpagina waarin een bedrijf zich voorstelt. In het prospectus moet staan wat het bedrijf doet en hoe het te werk gaat.

Raadpleeg ter voorbereiding van deze les enkele prospectussen van bedrijven op internet, zodat u ongeveer weet hoe een echte prospectus eruit ziet.

Als iedereen klaar is, kijkt u de prospectussen van de leerlingen na.

Tip:
U kunt ook een of meer van de groepen vragen een personeelsadvertentie te ontwerpen voor het nieuwe mijnenruimbedrijf. Per slot van rekening moet het bedrijf mensen zien te werven die mijnen kunnen en willen ruimen. In de advertentie moet staan hoe mijnenruimers te werk gaan, welke hulpmiddelen ze daarbij gebruiken en dat het werk gevaarlijk is.

Als u deze didactische werkvorm wil toepassen, neem dan enkele personeelsadvertenties uit kranten mee en laat die aan de leerlingen zien.

Extra informatie:
Het Britse mijnenruimbedrijf Mine Advisory Group MAG is actief of actief geweest in vele landen en gebieden waar mijnenvelden zijn te vinden. Informatie over dit bedrijf vindt u op https://www.maginternational.org/


Deze les past in het domein Mens en Samenleving, maar sluit niet aan op enig kerndoel van dit domein.

verwante lessen

Login Form