Landmijnen ruimen - bron: gevaar!


Tijdens elke oorlog worden huizen, wegen, bruggen, krachtcentrales, fabrieken, ziekenhuizen, scholen en kantoren vernield. Gebombardeerd, kapotgeschoten, met tanks kapotgereden, noem maar op. Op journaalbeelden van een oorlog die aan de gang is, kun je dat vaak zien.

Zodra een oorlog is afgelopen, kan het dagelijks leven weer op gang komen. Men kan de schade gaan herstellen. Maar niet op plekken waar tijdens de oorlog landmijnen zijn gelegd. Daar is het op die plekken te gevaarlijk voor. Werklieden die wegen, huizen enzovoort willen repareren, kunnen niet aan de slag.

gevaar

Dat is nog niet alles, want:

  • Landmijnen op en langs wegen en spoorlijnen maken het vervoer van personen en goederen gevaarlijk over die wegen en spoorlijnen gevaarlijk.
  • Door landmijnen kun je niet zonder gevaar naar school gaan, naar de dokter, naar een ziekenhuis, naar vriendjes en familie.
  • Door landmijnen kun je niet zonder gevaar buiten spelen.
  • Mensen kunnen niet naar hun werkplek (fabriek, kantoor, winkel). Daardoor zitten ze zonder werk. In sommige landen betekent geen werk vaak: leven in  armoede.
  • Door landmijnen kunnen boeren hun akkers niet bewerken. Ze kunnen hun vee niet laten grazen. Ze kunnen de kanalen en putten, die ze voor bevloeiing van hun akkers gebruiken, niet repareren. Daardoor kunnen ze niet aan de kost komen en wordt er geen voedsel geproduceerd.
  • Plattelandsbewoners zien zich gedwongen om te verhuizen naar een plek op het platteland waar géén landmijnen zijn of naar de stad te verhuizen. Daar hopen ze wél aan de kost te komen. De akkers en weiden die ze achterlaten, blijven ongebruikt en er worden geen gewassen op verbouwd.

Mensen die in de buurt van een mijnenveld wonen krijgen voorlichting over de gevaren van landmijnen.

 

verwante lessen

Login Form