Vluchtelingen - bron: unhcr

 
De Verenigde Naties bieden hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Hiervoor hebben ze een apart bureau opgericht, dat ‘Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties’ of kortweg ‘UNHCR’ heet.

UNHCR komt in actie als de VN of een of meer lidstaten van de VN erom vragen. Het geeft vluchtelingen en ontheemden onderdak in kampen met tenten of barakken. Zolang ze daar blijven, krijgen ze van UNHCR voedsel en kleding. Ook helpt het vluchtelingen om zelf de kost te verdienen.

unhcr medewerkerEen medewerkster van de UNHCR met vluchtelingen uit Syrie in een vluchtelingenkamp in Noord-Jordanië

Vanaf 2001 helpt UNHCR ook vluchtelingen die terugkeren naar hun thuisland. Die mensen krijgen van UNHCR gezondheidszorg en andere zorg. Ook helpt UNHCR bij de wederopbouw van het thuisland. Die wederopbouw is hard nodig, omdat oorlog of rampen altijd veel schade aanrichten. Ten slotte helpt UNHCR de teruggekeerde vluchtelingen de draad weer op te pakken. Dat valt vaak niet mee, want vluchtelingen en ontheemden die terugkeren, hebben vaak jarenlang ergens anders gewoond.

En als blijkt een terugkeer niet meer mogelijk is, helpt UNHCR ze om een nieuw bestaan op te bouwen op een andere plek dan waar ze eerst gewoond hebben.

De meeste vluchtelingen en ontheemden zijn te vinden in ontwikkelingslanden.  Vluchtelingen proberen ook uit te wijken naar welvarende landen in Europa, naar Noord-Amerika of naar Azië.

De meeste mensen die hun land ontvluchten, zoeken een goed heenkomen in een buurland. Een voorbeeld hiervan heb je in de inleiding van de les gezien.

UNHCR werkt vooral in ontwikkelingslanden. Niet alleen omdat daar de meeste vluchtelingen en ontheemden te vinden zijn, maar ook omdat die landen vaak niet in hun eentje voor al die vluchtelingen en ontheemden kunnen zorgen. Dat is vooral het geval als veel van hun eigen burgers ontheemd zijn of als er veel vluchtelingen uit buurlanden het land zijn binnengekomen. Daarom vind je kampen waar vluchtelingen en ontheemden zijn ondergebracht vooral in ontwikkelingslanden.

Om alle vluchtelingen en ontheemden te kunnen helpen, krijgt UNHCR geld en spullen van lidstaten van de VN en van hulporganisaties.

 

verwante lessen

Login Form