Vluchtelingen - wat doen de vn?

 

In oktober 1945, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, worden de Verenigde Naties opgericht. Er zijn dan in Europa miljoenen mensen op de vlucht. Ook buiten Europa zijn veel mensen op de vlucht. De VN nemen zich voor al die vluchtelingen te helpen. Daartoe namen ze de volgende stappen:

  • In 1948 namen ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.
    Artikel 14 van die verklaring zegt dat mensen recht hebben op asiel.

  • Op 14 december 1950 richtten de VN het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen UNHCR op.
    Van 2001 tot 2005 was Ruud Lubbers (1939-2018) de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de leider van het UNHCR. Sinds 2016 is de Italiaan Filippo Grandi de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.
    unhcr

  • Op 20 juni 1951 nam de VN het VN-Verdrag Betreffende de Status van Vluchtelingen op. Dit verdrag wordt ook wel kortweg VN-Vluchtelingenverdrag genoemd.

  • Vanaf 2001 ten slotte, als dit verdrag 50 jaar bestaat, houden de VN ieder jaar op 20 juni de Internationale Dag van de Vluchteling. Ze doen dat om extra aandacht te vragen voor vluchtelingen en ontheemden.

 

verwante lessen

Login Form